Exporty a importy v modulu Mzdy

 

Možnosti exportu a importu pro agendy Mzdy a Personalistika

 

Menu | Soubor | Export dat...

Menu | Soubor | Import dat...

 

Export a import v xml

Pro export  a import v xml formátu v modulu Mzdy je připraveno šest typů exportů a k nim odpovídajících 6 typů importů. Tyto nástroje umožní např. převod zaměstnanců mezi firmami nebo výměnu dat mezi firmou a mzdovou účetní. Export mzdových složek umožní rozšíření seznamu a aktualizaci vlastností mzdových složek nebo přenesení stávajícího nastavení mzdových složek mezi firmami, resp. datovými soubory.

 

Exporty

 

1. Export do xml - Pracovnik (agenda Personalistika)

Tento export umožňuje exportovat záznamy pracovníků včetně rodinných příslušníků, odpočtů ze základu daně a slev na dani, historie ZP, hromadných oznámení, přihlášek SP a záznamů z tabulky Další údaje. Tzn. záznamy z tabulek Pracovnici, Rodina a Terminy.

 

2. Export do xml - Pracovnik s PP (agenda Personalistika)

Umožňuje exportovat záznamy pracovníků (rodinní příslušníci, odpočty základu daně, slevy na dani, historie ZP, hromadná oznámení, přihlášek SP, Další údaje) a dále záznamů pracovních poměrů, plateb, výchozích mzdových složek, dovolených a vyřazení. Tzn. záznamy z tabulek Pracovnici, Rodina, Terminy, Pracovni_pomery, Platby, Vyrazeni, Uzaverka a Mzdy, kde pole Obdobi = 0.

 

3. Export do xml - Pracovnik s PP a MS (agenda Personalistika)

Umožňuje exportovat záznamy pracovníků (rodinní příslušníci, odpočty základu daně, slevy na dani, historie ZP, hromadná oznámení, přihlášek SP, Další údaje) a dále záznamů pracovních poměrů, plateb, dovolených, vyřazení, průměrů a všech mzdových složek. Tzn. záznamy z tabulek Pracovnici, Rodina, Terminy, Pracovni_pomery, Platby, Vyrazeni, Uzaverka, Prumery a Mzdy.

 

4. Export do xml - Mzdy za období (agenda Mzdy)

Umožňuje exportovat mzdové složky z aktuálního období. Tzn. záznamy z tabulky Mzdy pro aktuální rok, období a knihu.

 

5. Export do xml - Mzdy za období s PP (agenda Mzdy)

Umožňuje exportovat mzdové složky z aktuálního období včetně záznamu pracovníka, pracovního poměru a plateb.

 

6. Export do xml - Složky (agenda Mzdy)

Umožňuje exportovat typy mzdových složek a jednotlivé složky s nastavením vlastností.

 

Importy

 

1. Import ze xml - Pracovnik (agenda Personalistika)

Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml - Pracovnik.

 

2. Import ze xml - Pracovnik s PP (agenda Personalistika)

Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml - Pracovnik s PP.

 

3. Import ze xml - Pracovnik s PP a MS (agenda Personalistika)

Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml - Pracovnik s PP a MS.

 

4. Import ze xml - Mzdy za období (agenda Mzdy)

Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml - Mzdy za období.

 

5. Import ze xml - Mzdy za období s PP (agenda Mzdy)

Umožňuje importovat mzdové složky z aktuálního období včetně záznamu pracovníka, pracovního poměru a plateb.

 

6. Import ze xml - Složky (agenda Mzdy)

Umožňuje importovat typy mzdových složek a jednotlivé složky s nastavením vlastností.


Do tabulek Terminy, Rodina, Mzdy, Prumery, Vyrazeni, Uzaverka se vždy přidávají záznamy bez ohledu na volbu importu Přidat nové a Aktualizovat stávající.  V tabulce Pracovní poměry se záznamy vždy aktualizují bez ohledu na volbu importu Aktualizovat stávající.