Agenda Peněžní deník

 

Peněžní deník je orientován dokladově: v tabulce agendy se zobrazují účetní zápisy: doklady po položkách.

V tabulce se zobrazují účetní zápisy roku, který je vybrán v seznamu Rok na panelu nástrojů. Pokud chcete zobrazit záznamy účetnictví z roku loňského, vyberete tento rok ze seznamu na panelu nástrojů.

Pro snadnější vyhledávání účetních zápisů v deníku využívejte možnosti tabulky podle libovolného sloupce (typu dokladu, období zaúčtování, konta dokladu apod.).

Při práci s deníkem je velice užitečnou funkcí filtrování. Filtrováním záznamů můžete např. získat informace o účtování na určité dodavatele/odběratele (filtr podle názvu firmy) nebo účtování na vybrané období.

 

Částečné úhrady faktury - nastavení

Doposud bylo při částečné úhradě faktury účtováno o poměrné části faktury, tzn. všechny položky faktury se vykrátily koeficientem.

V nastavení agendy Peněžní deník (Nástroje->Možnosti ...->Moduly->Účetnictví->Možnosti ...->Agendy->Peněžní deník->Možnosti ... ) je zpřístupněna záložka Peněžní deník. Zde si můžete nastavit způsob účtování částečných úhrad:

  • Poměrnou část každé položky - současný stav zpracování
  • Položky dle pořadí, jak jsou na faktuře uvedeny - hovoříme o způsobu priorizace záznamů. Pokud tedy chcete některé náklady účtovat dříve než ostatní, zapište je ve správném pořadí na fakturu. Pořadí záznamů je možné měnit. Pokud však dojde ke změně mezi jednotlivými částečnými platbami, může dojít k "přeúčtování" - tedy odúčtování dříve zaúčtované (tedy dříve prioritní) položky a zaúčtování částky z ní na současnou prioritní položku.
    • Upřednostnit platby DPH - v rámci účtování dle pořadí je možné ještě upřednostnit účtování DPH. Pokud není zaškrtnuto, tak se účtuje DPH jako poslední položka (tedy nejdříve se účtují prioritní položky z faktury a teprve po jejich zaplacení se účtuje DPH). Pokud je zaškrtnuto, účtuje se celá částka DPH faktury jako první a teprve poté položky v pořadí jak byly zapsány na faktuře.