Obecné informace o modulu Manager

 

Modul Manager je určen pro analýzu dat systému Vario. V modulu můžete snadno a rychle analyzovat vaše data – Získávat přehledy o prodejích,nákupech, platbách, finančních prostředcích na účtech a celkovém stavu firmy. Manager umožňuje dívat se na všechna data globálně, ale i jednotlivě tak, jak je tomu v konkrétních modulech.

Manager je nástroj, který slouží pro organizaci a tisk vlastních pohledů na data.

Kromě standardních výstupů, které jsou k dispozici i v jednotlivých modulech, nabízí Manager možnost zobrazovat data v grafech, vlastních formulářích, HTML dokumentech a dalších výstupech.

Grafy je možné upravovat i vytvářet nové. Je připravena široká škála různých typů grafů - od dvojrozměrných koláčových až po trojrozměrné sloupcové grafy – tak jak je znáte z produktů Microsoft Office.

Manager může sloužit i jako nástroj pro prohlížení dat na stanicích, kde nejsou k dispozici příslušné moduly. V případě, že na stanici je provozován konkrétní modul, lze na této stanici Manageru využít i pro vytváření či úpravu dat tohoto modulu.

 

Výchozí okno modulu je rozděleno do dvou částí.

V levé části je zobrazena stromová struktura systému v několika úrovních:
Firma – Modul – Agenda – Kniha. Tak je možné získávat informace ocelkovém stavu firmy (souhrnné závazky a pohledávky, stav peněžních prostředků – úroveň: firma), dostupných finančních prostředcích ve všech pokladnách (úroveň: agenda – zde - Pokladna) nebo přehled měsíční fakturace záloh (úroveň:kniha – zde – kniha Vydaných zálohových faktur).

V pravé části okna je zobrazen systém karet. Každá z karet nabízí odlišný pohled na data vybrané úrovně. 

Standardně:

karta Obecné – přehled měsíčních obratů (volba konkrétního roku)

karta Záznamy = tabulka agendy (včetně možnosti zobrazit či upravit konkrétní záznam –
doklad),

karta Sestavy – přehled sestav, které jsou dostupné ke každé knize v jednotlivých modulech (s možností vytvářet nové, upravovat stávající sestavy, tisknout,exportovat do Wordu či Excelu) 

karta Výstupy, kde je zobrazen seznam definovaných grafů, HTML dokumentů, tabulek Excelu či formulářů Accessu (vše možné upravovat či vytvářet vlastní).

 

Při analýze dat je potřeba rozlišit, jakou úroveň struktury zobrazujeme:

Karta Obecné – souhrn za všechny knihy v/konkrétní knihu agendy

Karta Záznamy – záznamy ze všech knih agendy / konkrétní knihy agendy

Karta Sestavy – přehled sestav zobrazujících data všech knih agendy (nerozlišují knihu agendy) / konkrétní knihy agendy

Karta Výstupy – přehled výstupů dat ze všech knih agendy /konkrétní knihy agendy (definice výstupů na úrovni agendy i knihy je stejná,pouze se liší zdrojem dat: všechny knihy – jedna kniha)

 

Ovládání "stromu"

Strom graficky zobrazuje strukturu systému Vario. Klepnutím na položku stromu se v pravé části okna
zobrazí aktuální údaje k vybrané položce (každá úroveň struktury nabízí jiné možnosti, rozdílné pohledy: globálně na všechna data agendy / konkrétně na data jedné knihy).

Poklepáním na symbol u položky (ikona modulu představuje základní agendu tohoto modulu, symbol žluté složky představuje firmy a ostatní agendy modulu) rozbalíte (popřípadě zabalíte) příslušnou podúroveň systému
(nebo stačí klepnout na symbol + popř.-)
<p class=Normlnstyl>Symbol knížky označuje konkrétní knihu agendy. Klepnutím na
něj knihu vyberete (symbol se změní na otevřenou knížku).</p>

V titulku okna Manageru se zobrazuje „cesta“ k vybrané podúrovni.

V modulu Manager je, stejně jako v ostatních modulech, možné pracovat (prohlížet, upravovat apod.) pouze data jedné firmy. Aktuální firma je zobrazena v kořeni rozbaleného podstromu a také v seznamu Firma na panelu nástrojů. Přepínání mezi firmami můžete řídit buď výběrem firmy ze seznamu firem nebo rozbalením podstromu této firmy. Při zvolení této druhé možnosti zobrazí systém informaci o nutnosti připojení dat nově vybrané firmy, tuto akci můžete odvolat.

 

Popis okna

Pravá část okna Manageru je rozdělena do několika karet, mezi nimiž se můžete přepínat klepnutím myší na titulek karty nebo klávesami Ctrl + Tab - další karta, Ctr + Shift + Tab - předchozí karta (nebo stisknutím klávesy Alt a písmene, které je v titulku podtrženo).

Stejně, jako tomu je v jednotlivých modulech dokladů, i zde se pracuje s jedním rokem. Ten je možno určit na kartě Obecné nebo na Panelu nástrojů.

S přepínáním mezi jednotlivými kartami ovlivníte i zobrazení Panelů nástrojů.

 

Karta Obecné

Slouží pro získání základních údajů o záznamech vybrané úrovně struktury. Např.: Při výběru položky s firmou se zobrazí celkový stav závazků a pohledávek, stav na bankovních účtech a pokladnách.

Při výběru agendy dokladů se zobrazují obraty za jednotlivé měsíce za všechny knihy agendy dohromady, pokud vyberete konkrétní knihu, pak jen obraty této knihy.

Stornované doklady jsou uváděny s nulovou částkou. Dobropisy a pokladní výdajové doklady se zobrazují záporným znaménkem.

 

Karta Záznamy

Zobrazuje přehled záznamů ze všech knih agendy najednou nebo jen záznamy konkrétní knihy (pokud vyberete úroveň vyšší – např. položku Firmy, pak se na této kartě nezobrazí nic).

Se záznamy můžete pracovat stejně jako v konkrétních modulech– tzn. řadit , filtrovat, vyhledávat text nebo jeho část. Detail záznamu můžete zobrazit poklepáním na identifikátor záznamu, klepnutím na tlačítko Otevřít záznam nebo stisknutím kombinace kláves  Ctrl + O s ohledem na přístupová práva k gendě). Pokud máte na stanici licenci příslušného modulu, můžete záznamy i vytvářet a upravovat
(pouze nelze využívat specifických funkcí modulu – např. automatické vytvoření faktury na základě zakázky apod.).

 

Karta Sestavy

Na této kartě se zobrazuje přehled sestav – tak jak jsou k dispozici v ednotlivých knihách agend vnabídce Soubor – Tisk - Sestavy. Okno vybrané sestavu zobrazíte poklepáním nebo klepnutím na tlačítko
Otevřít záznam popř. stisknutím kombinace kláves  Ctrl + O.
V nabídce Soubor tisk -  Nová sestava můžete podle vybrané sestavy vytvořit svou sestavu, kterou si potom uložíte pod vlastním názvem. Stisknutím pravého tlačítka myši v&nbsp;kartě Sestavy se objeví dialog Otevřít sestavu, Nová sestava.

 

Karta Výstupy

Obsahuje přednastavené grafy, výběrové dotazy, dokumenty Wordu či Excelu, které obsahují základní informace o každném modulu, agendě či knize. Uživatel sám může podle libosti doplnit vlastní výstupy, které vyhovují jeho požadavků.

Nový výstup přidáte pomocí Soubor – Nový výstup – objeví se dialog výstup, do kterého zadáte jméno nového výstupu, jeho typ (tabulka nebo sestava), bližší popis a stisknete tlačítko OK nebo Storno.

V poli výstupy se objeví ikona a název vašeho dokumentu. Poklepáním se otevře okno, kde najdete požadovaný soubor a přidáte ho do výstupů.

Výstup pak otvíráte přes Soubor – Otevřít výstup, upravujete nebo odstraníte pomocí Soubor - Upravit výstup či Odstranit výstup.

Stisknutím pravého tlačítka v poli Výstupy se  opět objeví dialog Nový výstup , Otevřít výstup, Upravit výstup či Odstranit výstup.