Uhrazení pokladním dokladem

 

Při úhradě faktury v hotovosti můžete vystavit do modulu Pokladna - Pokladní příjmový/výdajový doklad.

Jak?

1. Z menu Přijaté doklady vyberete příkaz Uhradit | Pokladním příjmovým dokladem.../Pokladním výdajovým dokladem.

Zobrazí se seznam neuhrazených faktur.

2. Ze seznamu vyberete jeden nebo více dokladů, které chcete uhradit a dialog uzavřete.

Pokud potvrdíte výběr, systém provede následující:

 

  • Pokud máte v pokladně více knih, nabídne vám jejich seznam pro výběr knihy, do které bude pokladní doklad vystaven knihu, vyberete a klepnete na tlačítko OK.

     

  • Pokud v pokladně nemáte vytvořenou žádnou knihu, nabídne vám její vytvoření - klepnutím na Ano, zadáním názvu knihy a potvrzením dialogu bude pokladní kniha vytvořena.

Dále pak:

1. Vystaví nový příjmový/výdajový pokladní doklad do pokladní knihy.

2. Vyplní dostupné obchodní údaje (Název, Adresa firmy, IČO atd.).

3. Vyplní položky dokladu v zobrazení Úhrada dokladu:

a. Do Podformuláře Položky dokladu vloží pro každou fakturu jeden řádek, který bude obsahovat Variabilní symbol faktury, celkovou neuhrazenou částku faktury a další pole týkající se účetnictví (Předkontaci, Středisko).

b. Zobrazí vystavený pokladní doklad pro doplnění některých údajů a provedení úhrady.

Pokladní doklad můžete vytisknout buď ihned po uzavření dialogu Doklad (systém nabídne jeho vytištění) nebo z modulu Pokladna. Pokladní doklady vystavené k faktuře jsou zobrazeny v dialogu Související doklady souvislost Platby.