Nemoc v ochranné lhůtě

 

Po ukončení pracovního poměru (dále jen "UPP") nelze na mzdovou složku (dále jen "MS") Nemoc vyplnit pole Platnost od a Platnost do.

Z toho vyplývá, že se vyplní pouze pole Likvidace od a Likvidace do. U malé organizace lze MS Nemoc zadat až v posledním měsíci nemoci, aby se správně vytiskl TF Evidenční list a TF Zápočtový list s nemocí po UPP.

U velké organizace se MS Nemoc zadává jen tehdy, pokud je nemoc ukončena, nebo když bývalý zaměstnanec doložil Poukaz o trvání pracovní neschopnosti (tzv. Lístek na peníze). Kdyby jej nedodal, nebude se dávka platit, a pole Likvidace od a Likvidace do se nesmí vyplnit.

V dalším měsíci se pak do pole Likvidace od zadá skutečné datum, od něhož se dávka bude platit (tedy i z minulého měsíce). Každopádně doporučujeme zkontrolovat správnost pole Práce neschopen od:.