Jak zaevidovat nový majetek

 

Vytvoření nové majetkové karty

 

1. Vytvoříte nový záznam:

 

  • Podle výchozí šablony, tj. šablony, která je definována jako výchozí v Možnostech knihy, klepnutím na tlačítko Nový záznam Nový záznam na panelu nástrojů

    nebo

     

  • Podle jiné šablony: výběrem příkazu Soubor | Nový, výběrem šablony ze seznamu šablon a klepnutím na tlačítko OK.

Systém zobrazí dialogové okno Majetek.

Na kartě Obecné jsou zobrazeny základní informace o majetku - typ majetku, popis majetku, ve které knize je zařazen a další.

Pole Číslo majetku obsahuje identifikátor majetku, které vygeneruje systém podle pravidla stanoveného jako výchozí hodnota šablony .

Poznámka: Číslo majetku můžete v krajním případě upravit. Nezapomínejte však, že identifikační čísla musí být jedinečná v rámci celého systému (zde v rámci všech majetkových knih). Opravením identifikačního čísla se může v budoucnu snadno stát, že systém nebude moci založit nový záznam, protože by porušil pravidlo o jedinečnosti identifikátoru.

Druh typ majetku (hmotný, nehmotný...) vyberete ze seznamu (zdrojem je Druhy majetku můžete jej upravit).

Poté vyplníte dostupné údaje na kartě Obecné.

 

2. Stiskem kláves Ctrl + Tab přejdete na další kartu Cena.

O tom, jak vyplnit jednotlivá pole na kartě Daňové odpisy, se dozvíte po klepnutí na Odkaz.

 

3. Stiskem kláves Ctrl + Tab přejdete na další kartu Účetní odpisy.

O tom, jak vyplnit jednotlivá pole na kartě Účetní odpisy, se dozvíte po klepnutí na Odkaz.

Na kartě Technické zhodnocení můžete zadávat jednotlivá technická zhodnocení. Více viz. Dialog Majetek, karta Technické zhodnocení.

Na kartě Úpravy ceny můžete zadávat snížení či zvýšení ceny majetku. Více viz. Dialog Majetek, karta Úpravy ceny.

Na kartě Doklady můžete sledovat související doklady k majetkové kartě.

Na kartě Deník můžete sledovat evidenci událostí k majetkové kartě.

Na kartě Dokumenty umožňuje funkce Propojené dokumenty připojit k libovolnému záznamu Varia propojené (nebo vložené) OLE dokumenty. Nově je zde také možnost vkládat do seznamu dokumentů pouze cestu k souboru. Tento způsob je mnohem jednodušší, rychlejší a úspornější. Více viz. Správa dokumentů.

 

4. Dialog klepnutím na tlačítko OK uzavřete.