Rozdělení úhrad v cizí měně

 

Pokud je na bankovním výpisu sdružená platba (více faktur naráz nebo platby kartou), lze jí rozdělit pomocí funkce Rozdělit úhradu. Funkce umožňuje rozdělovat úhrady v cizí měně.

Příklad:
Vyberte doklad v modulu Banka - Bankovní výpis. Otevřete jej.

Místní nabídka pravého tlačítka myši Rozdělit úhradu ve sloupci Variabilní symbol otevře okno pro výběr dokladů. Pokud se podle čísla účtu nedaří nalézt firma, od níž pochází platba, jsou v okně zobrazeny pouze doklady této firmy. V seznamu vyberete doklady, které chcete uhradit. Klepnutím na tlačítko OK se doklady vloží do výpisu. Částky k úhradě, které se vloží, se odečtou od vybraného řádku (pokud se podaří rozdělit celou částku, zůstane zde 0).

Pokud se rozděluje platba cizí měnou z korunového účtu, nejprve k původní položce přes dialog Podrobnosti k položce (přístupný přes místí nabídku) doplňte příslušnou měnu a kurs. Následně použijte funkci pro rozdělení položky. Takto rozdělené položky budou mít potom původně zadanou měnu a kurs, přepočet do korun se provede právě tímto kursem a vypočítá se kursový rozdíl.

 

Úhrady dokladů v cizí měně

Funkce úhrady nabízí rozšíření o řešení úhrad dokladů v cizí měně částkou v jiné cizí měně. Pokud například vystavíte doklad v SKK a obdržíte úhradu v EUR, dotáže se modul banka na částku v SKK, která odpovídá částce úhrady. Nabídne při tom částku přepočtenou kursem dokladu a částku přepočtenou kursem zadaným v kursovním lístku.