Sestavy agendy Evidence majetku

 

Agenda Evidence majetku má předdefinované následující tiskové sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové sestavy

 

Daňové odpisy

Sestava daňové odpisy

Daňové odpisy k roku

Tiskne stav daňových odpisů, technického zhodnocení a úpravy cen k zadanému roku.

Deník událostí

Zobrazuje seznam událostí zaznamenaných do deníku v knize Majetku.

Dlouhodobý majetek

Zobrazuje seznam majetku včetně celkového součtu zůstatkové hodnoty.

Majetek

Zobrazuje obecné údaje o majetkových kartách.

Odpočet procenta vstupní ceny

Celková cena odpočtů procent. V sestavě můžete použít filtry pro zobrazení konkrétních roků.

Ostatní doklady majetku

Přehled dokladů připojených k majetku v dialogu Majetek na kartě Doklady, souvislost Ostatní. Pokud chcete zobrazit pro majetek doklad zařazení či vyřazení, zobrazte si v sestavě také příslušná pole .

Odpočet procenta vstupní ceny

Celková cena odpočtů vstupní ceny majetku. V sestavě můžete použít filtry pro zobrazení konkrétních roků.

Účetní odpisy

Souhrnné zobrazení účetních odpisových plánů. V sestavě můžete filtrováním zobrazit např. jen uskutečněné odpisy.

Účetní odpisy k datu

Tisk stavu účetních odpisů, technického zhodnocení a úpravy cen k zadanému datu.