Obecné informace o agendě Interní doklady

 

Slouží k vystavování a evidenci interních dokladů. Poskytuje prostor pro vytvoření účetních zápisů, které svou povahou neodpovídají dokladům žádného modulu systému (faktura, pokladní doklad, apod.).

Tabulku agendy můžete zobrazit výběrem příkazu Účetnictví | Interní doklady.

V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Doklad. V tabulce agendy můžete záznamy vyhledávat.

V interním dokladu nelze měnit (přepsat) částku na položce ve stavu OK.