Inventura Skladu

PŘÍPRAVA

Než začneme provádět inventuru, je potřeba zkontrolovat všechny doklady, zda jsou zrealizované z pohledu skladu.

Zkontrolujeme zejména skladové doklady s položkami ve stavu "OK", nikoliv "Vydává se" nebo "přijímá se" nebo "převádí se".

Také zkontrolujeme i vydané doklady a pokladní doklady, pokud používáme funkci Vyskladnit v položkách  prodejního dokladu (pokud totiž nebylo zboží na skladu, na výdejku se tato položka ještě nepřenesla, tedy na faktuře je ve stavu "Vydává se"  a na výdejce ani není a ze skladu odečteno nebylo) - toto je potřeba pečlivě zkontrolovat, je možné, že položka byla vydána jiným dokladem výdejky (uživatel dovyskladnil "ručně" a jen není tato položka výdejky spárována).

 

Pokud zaznamenaný stav skladu odpovídá dokladům, pak můžeme využít funkce Inventura.

 

Inventura skladu

V modulu Sklad máte možnost provést inventuru zásob a vypočítané inventurní rozdíly zaúčtovat do skladových dokladů.
Výběrem příkazu Inventura… z hlavní nabídky pro agendu Sklad (třetí menu) zobrazíte dialogové okno Inventura:

Produkt - název produktu
Popis - popis produktu
Skladem - aktuální stav na skladě
Inventura - načte se automaticky stav zásob, možné přepsat na skutečný fyzický stav na skladu (nebo se načte do stavu hodnota , aby bylo nutné u každé položky zadat přesný počet zásob - například čtečkou)
Datum inventury - datum provedeného zápisu stavu fyzické inventury.
Hodnota skladu - vypočte se finanční hodnota skladu v okamžiku inventury
Vyrovnání rozdílů - vypočte se rozdíl v množství a odhadovaný rozdíl v ceně. Po realizaci rozdílů se při příjmu chybějících použije cena rozdílu. U výdejů přebývajících se vydá podle pravidel FIFO/PC a cena rozdílu se opraví podle dokladu. Celkovou hodnotu rozdílů inventury má tudíž smysl tisknout až po vystavení dokladů (položky jsou ve stavu Vyrovnáno=Ano).

 

Tlačíkem Nová inventura... se založí k AKTUÁLNÍMU DATUMU (systémové datum) nová inventura - buď načtením hodnoty aktuálního stavu skladu do položky Inventura nebo načtením 0 do tohoto pole. A do pole Skladem se načte aktuální stav skladu z tabulky Sklad.

Při provádění inventury zadáváte postupně stavy zásob, zjištěné fyzickou inventurou (do sloupce Inventura). Program automaticky po zadání stavu (lze i opakovaně) vypočítá inventurní rozdíl ("-1", "+1") a vyplní datum provedení inventury u příslušné položky.

Kdykoliv můžete okno opustit a zase se do něj vrátit - systém ponechá hodnoty v dialogu, dokud nedojde k vyrovnání nebo načtení nové inventury.

Tlačíkem Vyrovnání rozdílů... systém vytvoří příjmemku/výdejku na rozdílové hodnoty inventury a automaticky je zaskladní/vyskladní= k aktuálnímu datumu.

 

Přečtete si i článek ohledně rozdílů na skladu  .

 

 

Inventura skladu čtečkou čárových kódů

Inventura v modulu Sklad byla upravena tak, aby bylo možné načítat množství pomocí čtečky čárových kódů.

Při založení nové inventury se zobrazí dotaz, zda se má načíst do sloupce inventury množství skladem. Pro načítání množství produktů čtečkou množství skladem nenačítejte (odpověď na dotaz Ne).

Vedle pole pro zadání čárového kódu je nové zatržítko Sčítat.

  • Pokud není zatrženo: vyhledá se po zadání čárového kódu produkt v tabulce inventury a vybere se hodnota ve sloupci Inventura. Předpokládá se, že uživatel zadá množství inventury.
  • Pokud je zatrženo: vyhledá se produkt, množství ve sloupci inventury ze zvýší o 1, pole čárového kódu se vymaže a připraví se pro zadání dalšího kódu. Pokud se produkt nepodaří najít, ozve se tón výstrahy a v poli čárového kódu zůstane nenalezený kód. 

 

Stalo se vám?

Inventura vykazuje nepřiměřeně veliké rozdíly.
Řešení: zkontrolujte, zda máte v evidenci všechny doklady o pohybu zásob a zda jsou všechny položky na dokladech vyskladněny (resp. zaskladněny).

Zápisy o provedené inventuře se také zaznamenají na kartu skladové položky.

Inventura zobrazuje stav k aktuálnímu datu - nikoliv zpětně!