Související doklady

 

Dialog Související doklady

V modulech, které pracují s doklady (Vydané doklady, Přijaté doklady, Sklad, Zakázky ...), můžete zobrazit seznam souvisejících dokladů k vybranému záznamu. Pro fakturu tak například můžete zjistit na základě jakých zakázek či výdejek byla vystavena, jak byla uhrazena nebo jestli byla dobropisována.

V adresáři si můžete k libovolné firmě zobrazit seznam jejích dokladů, součet jejích závazků či pohledávek.

V katalogu si můžete k libovolnému produktu zobrazit doklady, na kterých je tento produkt uveden.

Tyto informace můžete získat:

1. v dialogu Související doklady, který zobrazíte:

 

  • Výběrem příkazu Související doklady z nabídky příslušného modulu (třetí podnabídka)

    Nebo

     

  • Výběrem příkazu Související doklady z místní nabídky pro dialog Doklad

nebo

2. v dialogu pro úpravu záznamu:

na kartě Doklady

V seznamu Typ souvislosti se zobrazují hesla určující typ souvislosti (platby - pro zobrazení faktur, které byly uhrazeny prostřednictvím bankovního výpisu nebo výpisy a pokladní doklady , kterými byla faktura uhrazena apod.). V každé agendě můžete zobrazit jen určité informace (souvislosti) podle kontextu.

Podformulář se seznamem dokladů je obecně určen jen pro čtení. V některých případech můžete záznamy editovat sami (např. při nastavení záloh dokladu nebo v případě souvislosti OSTATNÍ apod.).

Možnost seřazení

V Podformuláři můžete záznamy řadit vzestupně či sestupně podle vybraného sloupce (pole) - např. podle data splatnosti u dokladů, podle uhrazené částky, názvu firmy apod..

Jak?

Klepnutím na titulek sloupce. (opětovným klepnutím bude sloupec seřazen obráceně)

Možnost vyhledávání

V Podformuláři můžete záznamy vyhledat (vyfiltrovat) - klepnutím na tlačítko Najít záznam - zobrazí se funkce pro vyhledávání - nad souvisejícími doklady.

Možnost zobrazení vybraného dokladu

Klepnutím na tlačítko Doklad ve spodní části dialogu nebo poklepáním na záznam můžete zobrazit dialog Doklad pro čtení či úpravu vybraného dokladu.

Poznámka: pomocí tohoto dialogu můžete tedy zobrazit fakturu k výdejce, která byla vystavena na základě určité zakázky...