Obecné informace o agendě Vydané doklady

 

Modul slouží k vystavování faktur a dalších vydávaných dokladů:

 

 • Faktury vydané

   

 • Zálohové faktury vydané

   

 • Dobropisy vydané

   

 • Ostatní vydané daňové doklady

   

 • Ostatní vydané nedaňové doklady

   

Modul poskytuje prostředky pro fakturování výdejek a zakázek a také úzce spolupracuje s modulem Pokladna a Banka.

 

V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Doklad. V tabulce agendy můžete záznamy filtrovat a řadit.

Nezapomeňte nastavit pro každou agendu její speciální vlastnosti – v dialogu Možnosti agendy (např. upozorňování na dluhy po splatnosti apod.).

 

Modul obsahuje pouze agendu Vydané doklady.

Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Vydané doklady.