Klávesové zkratky

 

Obecné

ALT + písmenko, které je podtrženo v titulku menu nebo příkazu = přesun kursoru na menu nebo příkaz (= spuštění menu nebo příkazu)

CTRL + D – uživatel si může nadefinovat tuto klávesovou zkratku k libovolnému doplňku – k jedné agendě 1 doplněk s touto klávesovou zkratkou (ve Správci Doplňků) a pomocí příkazu menu Nástroje|Klávesové zkratky otevřete okno Klávesové zkratky (viz nastavení).

Místní nabídka (na klávesnici umístěna vedle pravého CTRL) = zobrazí místní nabídku na pozici kursoru = stejná funkce jako stisk pravého tlačítka myši

ENTER nenahrazuje TABulátor. Enter ukončí prováděnou operaci a uloží data.

 

 

Klávesa Tabulka agendy
CTRL + N Vytvoří nový záznam podle výchozí šablony (= tlačítko Nový na panelu nástrojů)
CTRL + O Otevře aktuální záznam v detailu (= tlačítko Otevřít na panelu nástrojů)
CTRL + P Vytiskne výchozí tiskový formulář (= tlačítko Tisk na panelu nástrojů)
  Menu agendy
ALT + písmenko, které
je podtrženo
v titulku
Příklad:
ALT + S - rozbalí menu SOUBOR
ALT + A - rozbalí menu ÚPRAVY

 

Klávesa Detail záznamu
TAB Pohyb po polích karty formuláře směrem vpřed (místo klávesy ENTER)
Shift + TAB Pohyb po polích karty formuláře směrem vzad
CTRL + TAB Pohyb po jednotlivých kartách směrem vpřed
CTRL + SHIFT + TAB Pohyb po jednotlivých kartách směrem vzad
ALT + písmenko v titulku
karty, které je podtrženo
Přechod na požadovanou kartu (ALT + O = Obecné, ALT + P = Položky....)
F4 Pokud je v poli definován číselník, rozbalí se seznam nebo se zobrazí číselník, v polích Datumu zobrazí Kalendář
ALT + písmenko v titulku pole Přechod na požadované pole (ALT + F = Firma, ALT + M = Měna....)
ALT + F4 Zavření detailu (okna) - včetně uložení
ALT + U Uložit a zavřít detail
CTRL + P Tisk výchozího tiskového formuláře

 

Klávesa Položky dokladu
ALT + P Přepínání v položce mezi jednotlivými řádky (bílý x žlutý)
CTRL + Mezera  1) V poli Popis, Katalogové číslo doplní produkt, nebo zobrazí seznam odpovídajících produktů pro vložení (automatické dokončení textu)
   2) V poli Cena za jednotku - zobrazí výpočet slevy s možností vybrat ceník nebo použitou cenu
   3) V poli Množství zobrazí seznam sériových čísel nebo množstevních skupin
CTRL + Shift + Mezera V poli Množství zobrazí seznam materiálu
F4 V polích s cenami zobrazí dialog Kalkulačka, v polích se seznamem rozbalí seznam, u textových polí zobrazí číselník, u datumových kalendář
 CTRL + O  1) V poli Produkt = otevření Produktu (karty z Katalogu) z položek dokladu
   2) V poli Zakázka = otevření detailu Zakázky
   3) V poli Variabilní symbol (na dokladu úhrady) = otevření detailu spárovaného dokladu
 CTRL + K  Spuštění dialogu Katalog a sklad (možnost zadávání položek na doklad s informací o stavu skladu)
 CTRL + P Spuštění dialogu Produkt a sklad (možnost zadávání položek na doklad s informací o stavu skladu, kalkulace cen, kontrola předchozích cen)
 CTRL + F  1) V poli Produkt = spuštění dialogu Hledat produkt (vyhledání produktu pro vkládání do dokladu podle zadaných kritérií)
   2) V poli Zakázka = vyhledání zakázky
   3) V poli Variabilní symbol (na dokladu úhrady) = vyhledání dokladu
CTRL + L Spuštění dialogu Množství produktů na skladech (informace o stavu na skladech)
CTRL + M Spuštění dialogu Množství produktů detailně (informace o stavu produktu na konkrétním skladu včetně detailu o rezervacích a disponibilním množství)
CTRL + S Spuštění dialogu Slevy položek (definice slev, kontrola zisku položek)
ALT + T Zaskladní / vyskladní / označí do stavu (podle typu titulku tlačítka v položkách) všechny položky dokladu (kromě položek OK)
ALT + A / ú Přepínání pohledu položek na kartu Sklad / Účetnictví

 

Klávesa Katalog a sklad
Enter Vložení aktuálního produktu z tabulky do seznamu
ALT + písmenko podtržené v titulku sloupce či skupiny Přepnutí kursoru do příslušného pole:
+  (PLUS na numerické
klávesnici)
Množství (možnost opravy)
ALT + M Množství (možnost opravy)
ALT + S Seznam skladů (možnost změny)
ATL + O Potvrzení OK (vložení seznamu produktů na doklad v požadovaném množství)
ALT + A Vložit materiál (pokud je u výrobku definován)
ALT + P Přesun kursoru (pro pohyb šipkami na klávesnici) do tabulky produktů
ALT + V Přesun kursoru (pro pohyb šipkami na klávesnici) do seznamu
ALT + Z Přesun kursoru (pro pohyb šipkami na klávesnici) do seznamu pro zobrazení tabulky
ALT + K Přesun kursoru (pro pohyb šipkami na klávesnici) do stromové struktury
ALT + E Přesun kursoru (pro pohyb šipkami na klávesnici) do seznamu pro zobrazení stavu k dispozici aktuálně vybraného produktu v tabulce

 

 

Globální

Klávesa Zobrazení nápovědy
F1 Zobrazení nápovědy aplikace.
SHIFT + F1 Zobrazení popisů ovládacích prvků. Po stisknutí kombinace kláves SHIFT+F1 přesuňte ukazatel na příkaz nabídky, tlačítko panelu nástrojů nebo na oblast obrazovky a poté klepněte tlačítkem myši.

 

Klávesa Tisk a uložení
CTRL + P Tisk aktuálního či vybraného objektu
CTRL + S
nebo SHIFT + F12
nebo ALT + SHIFT + F2
Uložení objektu

 

Klávesa Použití pole se seznamem nebo seznamu
F4
nebo ALT + ŠIPKA DOLŮ
Otevření pole se seznamem
F9 Obnovení obsahu vyhledávacího pole v seznamu nebo v poli se seznamem
ŠIPKA DOLŮ Přesun o jeden řádek dolů
PAGE DOWN Přesun o jednu stránku dolů
ŠIPKA NAHORU Přesun o jeden řádek nahoru
PAGE UP Přesun o jednu stránku nahoru
TABULÁTOR Přechod z pole se seznamem či ze seznamu

 

Klávesa Hledání a záměna textu či dat
CTRL + F Otevření karty Najít v dialogovém okně Najít a nahradit (jen v zobrazení datového listu a v formulářovém zobrazení)
CTRL + H Otevření karty Nahradit v dialogovém okně Najít a nahradit (jen v zobrazení datového listu a ve formulářovém zobrazení)
SHIFT + F4 Nalezení následujícího výskytu textu zadaného v dialogovém okně Najít a nahradit, je­li dialogové okno zavřené (jen v zobrazení datového listu a ve formulářovém zobrazení)

 

Klávesa Operace v okně
CTRL + F6 Přecházení mezi otevřenými okny
ENTER Obnovení vybraného minimalizovaného okna, jsou-li všechna okna minimalizovaná
CTRL + F8 Přepnutí do režimu změny velikosti pro nemaximalizované aktivní okno; velikost okna změníte kurzorovými klávesami
ALT + MEZERNÍK Zobrazení ovládací nabídky
SHIFT + F10 Zobrazení místní nabídky
CTRL + W
nebo CTRL + F4
Zavření aktivního okna

 

Klávesa Různé
F7 Kontrola pravopisu
SHIFT + F2 Otevření okna Lupa, v němž lze zadat výrazy a další text do malých vstupních oblastí
ALT + F4 Ukončení aplikace nebo OS Microsoft, zavření dialogového okna či zavření okna vlastností