Obecné informace o agendě Účetnictví

 

Agenda slouží k evidenci účetních zápisů. Tabulka agendy představuje Účetní deník. V tabulce existují jednotlivé účetní zápisy nezávisle na prvotních dokladech (ty mohou být již v archivu nebo odstraněné); zápis i prvotní doklad mohou mít stejné číslo.

Účetní deník je orientován dokladově: v tabulce agendy se zobrazují účetní zápisy: doklady po položkách.

Tabulku agendy můžete zobrazit výběrem příkazu Účetnictví | Účetnictví.

V tabulce se zobrazují účetní zápisy roku, který je vybrán v seznamu Rok na panelu nástrojů. Pokud chcete zobrazit záznamy účetnictví z roku loňského, vyberete tento rok ze seznamu na panelu nástrojů.

V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Účetní deník.

V tabulce agendy můžete záznamy řadit, filtrovat nebo vyhledávat.

Pro snadnější vyhledávání účetních zápisů v deníku využívejte možnosti seřazení tabulky podle libovolného sloupce (typu dokladu, období zaúčtování, konta dokladu apod.).

Při práci s deníkem je velice užitečnou funkcí Filtrování. Filtrováním záznamů můžete např. získat informace o účtování na určité dodavatele/odběratele (filtr podle názvu firmy) nebo účtování na vybrané období. Pro získání pohledu na zápisy účtované na určité konto můžete využít vestavěného filtru Konto (filtr s parametrem před použitím filtru se vás nejdříve dotáže na číslo konta můžete zadat buď jen syntetickou část nebo obě části konta). Dalším vestavěným filtrem je filtr Období od do můžete zobrazit doklady účtované na požadovaná období (filtr s parametrem zadáte období od a období do).

Pro zobrazování účetních zápisů slouží také různé tiskové výstupy - dostupné v menu Soubor | Tisk.