Postup při importu či exportu tiskového výstupu

 

Obecný popis pro import Sestav/TF

 

Nejprve je třeba se přesvědčit, zda je importní soubor ve formátu *.mdb. Soubor se vytváří jen pomocí funkce Export tiskových výstupů.

Pokud ne, je třeba použitím odpovídajícího rozbalovacího programu soubor rozbalit (nejčastěji ZIP, může se vyskytnout i RAR). Poté dostaneme požadovaný soubor ve tvaru *.mdb. Pak se můžeme pustit do importu dané sestavy / tiskového formuláře.

SESTAVY


Postup pro import tiskového sestavy:

1. Otevřete si příslušný modul Varia .

2. Zvolte menu Nástroje | Doplňky | Správce sestav - karta Sestavy.

3. Stiskem tlačítka Importovat se spustí průvodce importem sestav.

4. V průvodci postupně zvolíte cestu k souboru, ze kterého budete importovat.

5. Označíte sestavu k importu, popřípadě více sestav (klepnutím označíte, dalším klepnutím označení zrušíte).

6. tlačítkem Dokončit se spustí import sestavy.

 

FORMULÁŘE


Postup pro import tiskového formuláře (TF):

1. Otevřete si příslušný modul Varia.

2. Zvolte menu Nástroje | Doplňky | Správce sestav - Tiskové formuláře.

3. Stiskem tlačítka importovat se spustí průvodce importem TF.

4. Zvolíte cestu k souboru, ze kterého budete importovat a vyberte soubor.

5. Klepnutím vyberte TF, který chcete naimportovat, popřípadě více TF.

6. Klepnete na tlačítko Dokončit - spustí se import TF.