Převedení adres do jiné knihy

 

Během vaší práce může nastat situace, kdy vytvoříte novou knihu adresáře (například knihu "Adresář - neaktivní", ve které budete vést adresy firem, které již zanikly nebo s vaší firmou přestaly komunikovat) a budete chtít do této knihy přemístit adresy firem z jiných knih.

1. Zvolíte příkaz Adresář | Převést adresy do knihy

2. Systém zobrazí seznam všech firem knihy, ze kterého vyberete firmy, které chcete převést do jiné knihy:

  • Klepnutím na firmu ji vyberete označítkem (opětovným klepnutím označení zrušíte)

     

  • Klepnutím na tlačítko Vybrat vše vyberete všechny firmy

3. Klepnutím na tlačítko OK výběr potvrdíte.

4. Systém zobrazí dialog se seznamem dostupných knih modulu Adresář, ze kterého vyberete knihu, do které se mají firmy přemístit (například kniha "Adresář - neaktivní").

5. Klepnutím na tlačítko Ok budou vybrané firmy přemístěny z aktuální knihy do vybrané knihy.

Pokud klepnete na tlačítko Storno (nezáleží na tom, ve kterém dialogu), celou akci zrušíte, záznamy nebudou přesunuty.