Kopírování nabídky / zakázky

 

Příklad:

V modulu Zakázky můžete vytvořit nový doklad (zakázku, nabídku či objednávku) na základě již vytvořené zakázky či nabídky.

 

Kdy vystavit kopii zakázky

1. Vytváříte více nabídek pro firmu vystavíte jednu nabídku a vyplníte na ní potřebné údaje. Abyste nemuseli stejné údaje znovu zadávat, vytvoříte další nabídky okopírováním té první a upravíte jen jejich položky (nabízené produkty či cenovou kalkulaci).

2. Odběratel vám zaslal objednávku na zboží, připravili jste pro něj tedy zajímavé nabídky a odeslali je ke schválení. Odběratel potvrdí jednu z vašich nabídek a chce zboží odebrat. Vyhledáte tedy v systému schválenou nabídku a podle ní vytvoříte zakázku k ní již můžete vystavit fakturu či výdejku.

 

Jak vystavíte kopii zakázky či nabídky?

1. Vyberete požadovanou zakázku (nabídku)

2. Vyberete příkaz Zakázky | Zkopírovat zakázku do | nové zakázky (popř. nové nabídky... či nové objednávky...)

Systém zobrazí dialogové okno se seznamem dostupných knih (zakázek či objednávek)

3. Ze seznamu vyberete knihu, do které se má nová zakázka (nabídka či objednávka) vystavit a dialog uzavřete:

Klepnutím na tlačítko Storno akci odvoláte

nebo

Klepnutím na tlačítko OK svoji volbu potvrdíte a:

Systém do vybrané knihy vytvoří nový záznam a vyplní jednotlivá pole dokladu:

Nastaví číslo dokladu podle číselné řady knihy

Nastaví výchozí hodnoty záznamu

Ostatní pole vyplní podle vybrané zakázky (či nabídky).

Poznámka: systém podle zakázky vyplní i položky dokladu kromě pole Stav to ponechá prázdné.

4. Zobrazí se doklad pro úpravy.