Uhrazení dokladu

 

V modulu Přijaté doklady jsou čtyři funkce pro úhradu faktur:

 

 • vystavení výdajového pokladního dokladu

   

 • vyrovnání proti závazku

   

 • vystavení příkazu k úhradě

  nebo

   

 • přímé zadání uhrazené částky, pokud nemáte modul Banka či Pokladna.

Poznámka: pro úhradu dobropisů máte k dispozici funkce: Vystavení příjmového pokladního dokladu a Vystavení příkazu k inkasu. Tyto funkce jsou obdobou výše uvedených funkcí.

Co dál?

Vystavit pokladní doklad

Vyrovnat proti pohledávkám

Vystavit bankovní příkaz

Uhrazenou částku přímo zadat