Deník záznamu

 

Deník událostí

Slouží pro evidenci událostí:

 

 • Systémových (vytvoření, úpravy záznamu) ty se mohou generovat automaticky, viz. Nastavení systému

   

 • Osobních (zaznamenání schůzky, telefonického hovoru či odeslání nabídky) ty vytváříte ručně

Díky tomu, že záznamy deníku lze libovolně kategorizovat, může deník sloužit třeba pro záznamy servisních zásahů, které poslouží jako podklady pro fakturaci atd.

Podle zvoleného typu události v seznamu Typ položky (Číselník Události deníku) je možné zobrazit vybrané události (např. vytvoření záznamu, telefonní hovor atd.).

Možnost seřazení událostí

V podformuláři můžete záznamy řadit vzestupně či sestupně podle vybraného sloupce (pole) - např. podle data konání, typu položky, referenta apod..

Jak?

 

 • Klepnutím na titulek sloupce (opětovným klepnutím bude sloupec seřazen obráceně).

Možnost vyhledání událostí

V podformuláři můžete záznamy i vyhledat podle určitých kritérií - pokud jich je již u záznamu více.

Jak?

 

Možnost zobrazení detailu vybrané události

 

 • Poklepáním na záznam můžete zobrazit detail pro čtení či úpravu vybrané události (systémové události můžete pouze prohlížet)

Deník můžete zobrazit:

 

 • z nabídky Zobrazit | Deník - můžete si vybrat, zda chcete v deníku přímo zobrazit Odstraněné záznamy, Historii změn záznamu (tzn. vytváření či úpravy záznamů) nebo všechny položky - výběrem požadovaného příkazu nabídky

  nebo

   

 • vzhledem k tomu, že můžete události zaznamenávat k jakémukoliv záznamu tzn. nejen vybrané firmě, ale i k produktu (např. zaznamenáte, kdy došlo ke snížení jeho prodejní ceny nebo k reklamačnímu jednání ) či dokladu, zobrazíte Deník i z dialogu pro prohlížení a úpravu záznamu přechodem na kartu Deník

Možnost tisku událostí deníku

V každém modulu je připravená tisková sestava Deník událostí, kde můžete zobrazit a následně vytisknout libovolné záznamy z deníku.

Konkrétní záznam pak můžete tisknout přímo z detailu té události deníku - na liště s nástroji si vyberete Náhled před tiskem (pro případnou změnu tiskárny nebo odeslání e-mailem) nebo Tisk.

Vybraný záznam události můžete odstranit (pokud se nejedná o systémový záznam) klepnutím na tlačítko Odstranit údaj z deníku.

 

Popis dialogu Událost deníku

Předmět stručný popis položky deníku (toto pole se bude zobrazovat v podformuláři Deníku podle tohoto pole můžete snadno identifikovat položku)

Typ položky typ události: schůzka, telefonní hovor apod. (Číselník Události deníku)

Referent jméno uživatele, který záznam provedl (v seznamu se zobrazují uživatelé systému - mají Přístupová práva do systému)

Agenda název agendy, ke které se událost vztahuje

Záznam identifikátor záznamu, ke kterému se událost vztahuje

Začátek datum a čas začátku události; klepnutím na tlačítko vedle pole zobrazíte dialog Kalendář, s jehož pomocí můžete datum zadat

Celkový čas doba trvání události můžete ji vybrat ze seznamu

Pokud vyřizujete například telefonní hovor, můžete využít funkce, která vám změří čas trvání hovoru: klepnutím na tlačítko Spustit časovač se do pole Začátek nastaví systémové datum a čas a spustí se funkce na měření času. Po skončení hovoru můžete klepnout na tlačítko Zastavit časovač a do pole Celkový čas se vloží hodnota trvání hovoru.

Jméno , na koho má záznam v deníku nějakou vazbu (pro deník v adresáři)

Poznámky bližší informace k události (obsah telefonického hovoru, průběh a závěry schůzky apod.)

Kategorie události libovolná kategorizace události