Postup při úpravě tiskového výstupu

 

Úprava tiskového formuláře

 

Pro úpravu tiskových formulářů je potřeba mít nainstalovaný MS Access 2000 nebo MS Access XP. 

Vzhledem k tomu, že se pravidelně provádí aktualizace tiskových výstupů, není vhodné upravovat stávající formuláře, ale nejdříve vytvořit nový - pod svým názvem a ten upravit (je potřeba mít k tomu odpovídající znalosti MS Access). 

Možností je vytvoření úpravy přímo od výrobce - objednáním úprav.

 

Při vlastní úpravě můžete postupovat takto:

1. Spusťte modul. Pomocí příkazu menu Nástroje | Možnosti | Moduly | Možnosti | Agendy | Možnosti | Tisk zobrazíte dialog Možnosti agendy.

2. Přejděte na kartu Tiskové formuláře

3. V seznamu tiskových formulářů vyberte formulář, který chcete upravit. Klepněte na tlačítko Upravit.

Neupravujte standardní formulář - nejdříve ho ULOŽTE JAKO ...  pod vlastním názvem a ten poté můžete upravovat.

Zobrazí se tiskový formulář v režimu návrhu a panely nástrojů Návrh TF, Nástroje návrhu TF a případně okno vlastností. (pokud máte na stejném PC nainstalovaný MS ACCESS2000 nebo XP.

4. Proveďte požadované úpravy a uložte je. Postupujte podle dokumentace k programu MS Access.

POZOR některé tiskové formuláře obsahují modul jazyka Visual Basic, který provádí změny zobrazení tiskového formuláře v závislosti na nastavení možností v dialogu Tisk. Pokud odstraníte sekce, nebo prvky, které tento kód předpokládá může dojít k chybě při použití tiskového formuláře. V takovém případě je potřeba upravit také příslušným způsobem kód.

5. Tiskový výstup můžete vyzkoušet na stejné stanici, kde jste ho upravovali.

6. Pokud je vše vpořádku, pak můžete tiskový výstup PUBLIKOVAT (zkopírovat na server do datové složky) - tlačítkem Publikovat.

(pokud jste testovali tisk, je potřeba před tímto krokem Vario zavřít a znovu otevřít)

7. Nastavte vyšší verzi tiskového formuláře  - označte formulář, klepněte na Možnosti a do pole Verze napište vyšší číslo - i desetinné např. 1,01

(systém tak označí na serveru verzi a při tisku formuláře se uživateli ze serveru zkopíruje na lokální disk novější verze tiskového výstupu)

V případě distribuce mezi pobočkami využijte následně Správce sestav.