Informace o produktu

 

V modulu Zakázky máte přímo možnost získat informace o "aktivitách" vybraného produktu - jaké je jeho množství na skladě, jaké jsou jeho obraty, jaké jsou potřeby ...

Výběrem příkazu Informace o produktu z menu agendy (třetí menu) zobrazíte dialog Informace o produktu, kde jsou na jednotlivých kartách zobrazovány doklady, na kterých produkt figuruje, celkový stav produktu na jednotlivých skladech a obraty produktu v jednotlivých obdobích.

Popis dialogu

Produkt, o kterém chcete zjistit výše uvedené informace můžete:

 

  • Vybrat ze seznamu (v seznamu Produkt se zobrazují identifikátory firem, které mají zaškrtnuto pole Nabízet v dokladech)

    Nebo

     

  • Vyhledat v systému - klepnutím na tlačítko Hledat  zobrazíte dialog Najít pro vyhledání produktu v knihách agendy Katalog - po vyhledání vyberete produkt v seznamu výsledků hledání a klepnete na tlačítko Použít.

Klepnutím na tlačítko Otevřít produkt můžete zobrazit dialog Produkt, kde získáte bližší informace o vybraném produktu.

Na kartách Zakázky a Objednávky můžete nechat zobrazit pouze ty doklady, na kterých nebyl požadavek vyřízen (produkt neobjednán, nedodán, nevystavena faktura):

Zaškrtnutím pole Jen nesplněné

Jednotlivé doklady si můžete detailně prohlédnout. Jak?

1. Vyberete požadovaný doklad ze seznamu zobrazených dokladů

2. Klepnete na tlačítko Doklad

Systém zobrazí dialog Doklad pro zkontrolování údajů či jejich úpravu.

Bližší informace o "aktivitě" firmy, pro kterou je vybraný doklad určen můžete zobrazit klepnutím na tlačítko Informace o firmě. Následně se zobrazí dialog Informace o firmě s vybranou firmou.

Klepnutím na tlačítko OK bude dialog Informace o produktu uzavřen.