Doporučená nastavení

 

Rozdělte si majetek do několika knih buď podle druhu majetku:

  • hmotný x nehmotný
    nebo
  • přímo podle konta, na které se bude účtovat (stroje, software, budovy...).

Při založení nové knihy:

1. upravíte výchozí hodnotu šablony pro pole Číslo majetku identifikátor majetku (automaticky je nastavena na číslování: M000x).

Nezapomínejte na to, že v rámci všech knih majetku musí být každý majetek jednoznačně identifikován (pole Číslo majetku musí být jedinečné). Záleží jen na vás, jestli budete majetek číslovat nebo zvolíte textový identifikátor.

Nabízíme možnost kombinace (podobně jako tomu je u knih dokladů) textu a čísla v rámci knihy:

=Format(Řádek,"\M0000")

 

První parametr Řádek ... vrací hodnotu počítadla, druhý parametr určí, v jakém formátu má být toto číslo zobrazeno...M0004, M0203 atd.

Pokud evidujete více knih a potřebujete delší znakové rozlišení, pak před každý znak v druhém parametru vložte zpětné lomítko, např.: =Format(Řádek,"\M\S0000" ...MS0001).

2. nastavíte další hodnoty výchozí šablony, jako např. druh majetku, konto majetku, způsob odpisu apod. .