Jak provést účetní odpisy

 

Účetní odpisy

Volbou příkazu Evidence majetku | Provést účetní odpisy můžete uskutečnit provedení účetních odpisů pro dané období.

Systém zobrazí dialog pro výběr požadovaných plánovaných odpisů (nabízí rok, období a počet položek ke zpracování). Výběrem odpisu a potvrzením dialogu systém následně vytvoří:

pro každou majetkovou kartu jeden interní doklad do knihy interních dokladů určené na kartě Účetní odpisy znějící na částku Odpisu pro dané období (pokud mají majetkové karty určenu stejnou knihu interních dokladů, pak se vytvoří pouze jeden společný interní doklad s více položkami)

K položce interního dokladu se zároveň přiřadí předkontace, která je pro majetek vybrána v poli Předkontace odpisu.

Poté se do vybraných položek Účetního odpisového plánu doplní položky Datum odpisu a Doklad (ten si můžete prohlédnout např. přímo z majetkové karty výběrem příkazu Zobrazit doklad pro záznam podformuláře Účetní odpisy)