Dobropis k přijaté faktuře

 

Pokud je faktura zaplacena nebo zaúčtována, nelze ji vyřadit z účetní evidence (stornováním dokladu), ale můžete na ni vystavit Dobropis (Storno fakturu). Dobropis se vystavuje k faktuře vydané nebo přijaté - na stejnou částku, na jakou byla vystavena faktura, ale účtuje se s opačným znaménkem. Při účtování tak dojde k vyrovnání faktury a dobropisu.

 

Tuto funkci využijete i v případě, že dobropisujete jen část z faktury. Funkce zajistí nastavení cen na vygenerovaném dobropisu dle původní faktury. V případě, že vystavíte dobropis ručně, systém nemůže zjistit, kterou fakturu dobropisujete a ceny na vytvořeném dobropisu je třeba zkontrolovat, vyplnit ručně. Cenou použitou při vyskladnění na vratce výdejky je momentální průměrná skladová cena produktů v případě vedení skladu v průměrných cenách a FIFO cena dosud nevyskladněných produktů v případě vedení skladu ve FIFO cenách.

 

Pomocí dobropisu můžete vrátit vydané zboží na sklad/přijaté zboží ze skladu.

 

Jak vystavíte dobropis k faktuře?

1. V tabulce agendy vyberete fakturu, kterou chcete dobropisovat.

 

2. Z menu Přijaté doklady vyberete příkaz Vystavit dobropis.

Systém se vás ještě pro jistotu zeptá, zda opravdu chcete tuto fakturu dobropisovat, akci tedy ještě můžete zrušit klepnutím na tlačítko Ne. Pokud potvrdíte vystavení dobropisu, systém provede následující:

 

a) Pokud máte v agendě více knih, nabídne vám jejich seznam pro výběr knihy, do které bude dobropis vystaven. Knihu vyberete a klepnete na tlačítko OK. Systém se vás dotáže, zda chcete vyrovnat celou částku faktury proti dobropisu. Pokud nedobropisujete celou fakturu, pak v této chvíli nepotvrzujte vzájemný zápočet!  Zápočet můžete provést až po dokončení dobropisu.

b) Založí nový doklad Dobropis do knihy.

c) Nastaví hodnoty jeho polí podle vybrané faktury.

d) Vyplní položky dokladu: Do Podformuláře Položky dokladu vloží všechny položky vybrané faktury.

e) Nabídne vám vzájemné vyrovnání pohledávek dobropisu a faktury (pokud není uhrazena), pokud chcete proti sobě tyto doklady uhradit, klepnete na tlačítko Ano.

f) Zobrazí doklad Dobropis pro provedení dodatečných úprav. Klepnutím na tlačítko Vyskladnit můžete případně vrátit ze skladu naskladněné produkty (pokud jsou vyplněna pole Produkt a Sklad).

 

Při vracení produktů ze skladu z modulu Přijaté doklady se systém pokusí najít příjemku, kterou bylo zboží přijato a vystaví k ní doklad Vratka příjemky do knihy agendy Skladové doklady (k Vratce příjemky nastaví skladovou průměrnou nebo FIFO cenu, do pole Komentář vloží číslo dobropisu).

 

Pozor: může se stát, že účetní vrátí produkty na sklad z vystaveného dobropisu a skladník vystaví vratku k výdejce a produkty také zaskladní, v tomto případě budou produkty vráceny na sklad dvakrát a stav skladu nebude odpovídat skutečnosti. Proto je třeba si předem rozmyslet systém komunikace mezi skladníky a účetními.