Založení firmy do adresáře

 

1. Vytvoříte nový záznam:

  • Podle výchozí šablony, tj. šablony, která je definována jako výchozí v Možnostech knihy) klepnutím na tlačítko Nový záznam width="23" na panelu nástrojů

    nebo

     

  • Podle jiné šablony: výběrem příkazu Soubor | Nový, výběrem šablony ze seznamu šablon a klepnutím na tlačítko OK.

Systém zobrazí dialogové okno Firma.

Poznámka: Všimněte si, že dialogové okno Firma je stejné ve všech modulech systému Altus Vario.

2. Do pole Firma zadáte jednoznačný identifikátor firmy

Je důležité si předem rozmyslet, zda tímto identifikátorem bude číselný výraz (např. pořadové číslo firmy) nebo zkrácený název firmy (např. zkratka názvu firmy a města, ve kterém firma působí).

Při výběru firmy v ostatních modulech, například při vystavování faktury, nabízí systém seznam pouze těchto identifikátorů.

Pokud není zvolena výchozí hodnota pole, systém automaticky vygeneruje náhradní textový identifikátor firmy, předpokládá se však, že tento text nahradíte.

Pokud např. obchodujete s několika pobočkami téže firmy, pak je zadejte do adresáře vícekrát, např.:

Firma: Carmen Bořislav, Carmen Praha a Carmen Ostrava

Název firmy: Carmen a.s. (pro všechny pobočky stejný)

Adresa: pro každou pobočku jiná zasílací adresa  (fakturační = adresa, která je v okénku obálky pro korespondenci)

Adresa sídlo: pro každou pobočku stejné sídlo

případně Adresa zboží doručit  pro evidenci adresy skladu - pokud se liší od zasílací adresy

 

Fyzické osoby např. Adélu Málkovou zaevidujete takto:

Firma: Málková Adéla (pokud by jich v budoucnu bylo více, můžete je rozlišit ještě městem: Málková Adéla Brno)

Název firmy její obchodní název: Adéla Málková

 

Osobní kontakty např. Jiřího Málka můžete evidovat stejným způsobem jako fyzické osoby nebo následujícím způsobem:

Firma: Málek Jiří

Skupina firmy:  zde lze zadat mateřskou firmu skupiny firem. Díky tomuto údaji je možné sledovat například obraty zákazníků za celou skupinu.

Obchodní rejstřík:  slouží pro zadání informace o zápisu v obchodním rejstříku, je dostupné na stejném místě jako Adresa 2.

ISO země a  Jazyk: slouží zejména pro potřeby elektronické výměny dat (EDI, homebanking) .
Tato pole jsou sdružená s polem EAN země.

Název firmy neuvedete, zato ho ale zaevidujete na kartu Osoby a veškeré údaje o kontaktu Jméno, Adresu apod. na kartu Osoby.