Jak vystavit nový pokladní doklad

1. Vytvoříte nový záznam

Pokud máte definovány dvě číselné řady - jednu pro Příjmové pokladní doklady a druhou pro Výdajové pokladní doklady, zobrazí se dialogové okno pro výběr druhu pokladního dokladu. Ze seznamu vyberete požadovaný doklad a klepnete na tlačítko OK. Systém podle vybraného typu dokladu vygeneruje jeho číslo. Typ dokladu nemůžete dodatečně měnit.

Pokud máte definovanou jen jednu číselnou řadu, systém doplní typ dokladu podle výchozích hodnot použité šablony nebo použije první z povolených dokladů knihy. Typ dokladu můžete dodatečně upravit v dialogu Doklad (číslo dokladu se zachovává).

Systém zobrazí dialogové okno Doklad.

 

Poznámka: Všimněte si, že dialogové okno Doklad je stejné ve všech modulech systému Altus Vario (Přijaté či Vydané doklady, Skladové doklady, Objednávky, Zakázky ...). Liší se pouze přístupností některých polí podle kontextu.

 

Systém (v závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu) doplní pole, která jsou nastavena jako výchozí v Možnostech knihy

2. Vyplníte pole na kartě Obecné. Nezapomeňte na následující:

Typ dokladu: ze seznamu můžete vybrat o jaký doklad se jedná: Příjmový pokladní doklad nebo Výdajový pokladní doklad.

Poznámka: pokud máte definovány dvě číselné řady pro doklady, vyberete typ dokladu ještě před jeho vytvořením - podle toho systém nastaví číslo dokladu. V tomto případě nelze dodatečně měnit typ dokladu.

 

Datum: datum vystavení dokladu.

Datum zdanitelného plnění: datum vyplníte, pokud se jedná o daňový doklad. Pokud pokladním dokladem hradíte fakturu, nezadávejte toto pole - nejedná se o daňový doklad.

 

V souvislosti se změnami v DPH doporučujeme pravidelné sledování článků v sekci Altus Vario – Novinky (odkaz míří do sítě Internet.) Věnujte též pozornost dokumentu Přijaté doklady.

Dodavatel: nastavíte firmu.

Přílohy: vyplníte počet příloh (proplácených stvrzenek), pokud nějaké jsou.

Doprava (na příjmovém pokladním dokladu): můžete předpisovat dopravu stejně jako v případě faktur i při prodeji za hotové.

3. Stiskem kláves width= + width= přejdete na kartu Položky dokladu, kde jsou zobrazeny položky pokladního dokladu a jejich kontrolní součet.

Vyplníte všechny položky s údaji, které potřebujete evidovat. Doklad můžete použít pro nákup či prodej zboží ze skladu nebo služeb, ale také pro úhradu vydaných a přijatých dokladů (faktur, záloh...).

Pole Stav informuje o stavu položky: v případě manipulace se skladem: Přijímá se (resp. Vydává se) nebo OK, v případě úhrady dokladu: K úhradě nebo OK (systém identifikoval doklad podle variabilního symbolu, nebo byl doklad vybrán pomocí funkcí Hledat doklad či Doklady k úhradě). Hodnotu doplňuje systém. Podle hodnoty stavu položky jsou povoleny další operace s položkou (viz. dále):

Vydává se/Přijímá se:

S produktem se fyzicky nic neděje, položka je ve stadiu přípravy (jsou vyplněna pole Produkt a Sklad)

Produkt můžete vyskladnit nebo zaskladnit.

OK:

Produkt je vyskladněn ze skladu, nemůžete upravovat množství, produkt a sklad.

Pohyb můžete vrátit nebo můžete opravit jeho cenu.

Doklad je uhrazen, položku již nelze upravovat. Doklad můžete zobrazit výběrem příkazu Zobrazit doklad... z místní nabídky Podformuláře.

 

Poznámka: tyto stavy jsou dostupné pouze v případě, že jsou vyplněna pole Produkt a Sklad. (Mějte na paměti, že můžete vést více skladů. Z tohoto důvodu musíte vždy určit konkrétní sklad, pokud chcete provést skladovou operaci.)

 

Hradí se:

Systém identifikoval doklad v systému. Doklad je připraven k úhradě.

Doklad můžete uhradit.

Úhrady dokladu

Pokud jste omylem provedli úhradu jiného dokladu nebo jiné částky, můžete provedení úhrady odvolat: Výběrem příkazu Vrátit úhradu z místní nabídky pro Podformulář.

Poznámka: Při zrušení úhrady zálohové faktury, která má souvislost se zakázkou, se neprovádí aktualizace uhrazené zálohy v zakázce. Zálohu je třeba ručně ze zakázky odstranit, a případně přiřadit zálohu novou.

Ve spodní části Podformuláře Položky dokladu se dynamicky zobrazuje součet položek (součet cen bez DPH, DPH a Celkových cen s DPH). Do tohoto součtu se promítají všechny uložené položky (záznam v Podformuláři uložíte např. přechodem na jiný záznam).

Stalo se vám?

Nadefinovali jste položky dokladu, provedli jste nějaké akce s dokladem a položky v Podformuláři najednou nejsou?

Neobávejte se nejhoršího, položky se mohly jen "odrolovat" - posunout nahoru. Položky posunete zpět tak, že stisknete a podržíte levé tlačítko myši na horní šipce pravého posuvníku Podformuláře (táhlo posuvníku v tomto případě nic nenaznačuje).

Na kartě Součet je zobrazen součtový řádek položek dokladu, pole  Hotovost , kde se zadá částka přijatá od zákazníka  a  Nazpět, kde se zobrazí částka k vrácení a údaje, které se vztahují k celému dokladu (Údaj 1,2 , Komentář  dokladu pro účetní informace).

4. Klepnutím na tlačítko OK dialog Doklad uzavřete.

Seznam dokladů, které byly uhrazeny funkcí Uhradit z pokladního dokladu, můžete zobrazit v dialogu Související doklady - souvislost Platby.

 

Související dokumenty