Tiskové výstupy agendy Katalog

 

Agenda Katalog má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

Tiskové formuláře

 

EAN13

Slouží pro tisk štítků s čárovým kódem EAN 13.
Nastavení na jiný rozměr štítků je možné v pouze návrhovém režimu tiskového výstupu.

Produkt

Karta produktu umožňuje vytisknou základní údaje o katalogové položce. Navíc je uveden i stav množství na jednotlivých skladech.

 

Tiskové sestavy

 

Deník událostí

Sestava zobrazuje všechny události deníku k záznamům aktuální knihy.

Katalog

Přehled produktů.

Měsíční přehled prodeje

Sestava zobrazí měsíční prodeje jednotlivých produktů - informace o prodeji se sbírají z vydaných faktur, pokladních příjmových dokladů a vydaných dobropisů.

Nákupní ceníky

Sestava slouží k tisku a analýze nákupních ceníků. Zobrazuje všechny nákupní ceníky k produktům z vybrané knihy katalogu. Omezení na konkrétní ceník proveďte pomocí filtrů. 

Prodejní ceníky

Sestava slouží k tisku a analýze prodejních ceníků. Zobrazuje všechny prodejní ceníky k produktům z vybrané knihy katalogu. Omezení na konkrétní ceník proveďte pomocí filtrů.

Stav skladů (podle katalogu)

Zobrazí katalog navíc se sloupci s informací o stavu produktů na skladech. Nabízí se použití filtrů pro omezení na konkrétní produkt a podobně.