Odstranění duplicit z adresáře

 

Klepnutím na tlačítko Odstranit duplicitní firmu v dialogu pro Vyhledání duplicit (funkce v menu Adresář) můžete odstranit nepotřebnou firmu.

Systém zobrazí dialog pro nastavení dalších možností:

1. Firmu, která má v systému nějaké doklady, nelze odstranit. Můžete však určit náhradní firmu, na kterou budou doklady odstraňované firmy převedeny (pak již bude možno firmu odstranit). Ze seznamu Převést na firmu vyberete požadovanou náhradní firmu.

2. Ve skupině Na náhradní firmu převést můžete nastavit, co bude na vybranou firmu převedeno:

Doklady, Produkty (bude provedena záměna firem v polích Dodavatel a výrobce), Ceníky (záměna firem v poli dodavatel), propojené dokumenty, zápisy v účetním deníku, kontaktní osoby, bankovní spojení či události deníku.

3. Po nastavení požadovaných možností dialog uzavřete:

Klepnutím na tlačítko OK bude proveden převod dokladů, dokumentů atd. (podle zvoleného nastavení) a nepotřebná firma bude odstraněna ze systému.

Klepnutím na tlačítko Storno celou akci odvoláte