Roční uzávěrka

 

Funkce roční uzávěrky provede nastavení nároků dovolené a převod zbývající dovolené do nového roku. Postupujte dle následujícího návodu:

1. Proveďte kompletní zpracování mezd za prosinec, vytiskněte všechny potřebné tiskové výstupy.

2. Volbou Mzdy|Roční uzávěrka otevřete dialog Roční Uzávěrka. Pomocí tlačítka Nastavit nový rok proveďte nastavení parametrů pro zpracování mezd v novém roce. Soubor k načtení nastavení a popis nastavení je k dispozici vždy se začátkem roku u výrobce. Nastavení je možné provést také ručně.

Klepnutím na tlačítko Nastavit nový rok se otevře dialog pro výběr souboru, ze kterého se nastavení provádí a v dalším kroku je možné vybrat firmy, pro které se nastavení má provést. Výběr se potvrdí klepnutím na tlačítko Dokončit. Před provedením nastavení je vhodné zkontrolovat v dialogu Mzdy|Nastavení v období 12 aktuálního roku hodnoty polí Kniha dokladu, Vyplácet DNP, Úvazek, Povinné pojištění, Den výplaty, Dovolená: Základní nárok, Průměrný výdělek: Používat, Pravděpodobný, Krátit odměny. Tyto hodnoty se přenesou do nastavení následujícího roku. Ostatní údaje (sazby daní, částky odpočtů, sazby DNP, kalendář) se načítají z určeného souboru. Tato funkce provádí hromadně pouze nastavení nového roku. Uzávěrka aktuálního roku se spouští jednotlivě v každé firmě před zpracováním prvního období nového roku.

3. Přepněte se do ledna nového roku a zkontrolujte v dialogu Nastavení výchozí nárok dovolené, případně proveďte další kontroly a nastavení pro nový rok.

4. Přepněte se do prosince roku, který chcete uzavírat a vyberte volbu Roční uzávěrka. V dialogu vyberte volbu Provést uzávěrku. Systém provede nastavení nového nároku na dovolenou a převede zbývající dovolenou do minulé dovolené.

Provedení uzávěrky nemá vliv na výpočet mezd, pouze na zobrazení přehledu dovolené v dialogu Mzda a Pracovní poměr a v tiskových výstupech. To znamená, že pokud se přepnete do období nového roku bez provedení uzávěrky a zobrazíte dialog Mzda nebo tiskový výstup, který obsahuje údaje o dovolené,
nebudou hodnoty nároku na dovolenou a minulá dovolená nastavené.

Pokud se po provedení uzávěrky musíte vrátit do uzavřeného roku a provést změny, které mají vliv na počet dní dovolené, je vhodné v uzavřeném roce provést zrušení uzávěrky, poté provést změny a uzávěrku znovu provést. Pokud jste již v novém roce provedli změny v nastavení nároků dovolené, je
vhodnější provést změny v uzavřeném roce bez rušení uzávěrky a konkrétní nárok v novém roce upravit ručně.