Obecné informace o modulu Sklad

 

Sklad

Skladový systém umožňuje vedení libovolného počtu skladů. Obsahuje globální Katalog skladových položek, který eviduje mnoho užitečných informací o produktech. Lze vytvořit libovolný počet nákupních a prodejních ceníků. U každého ceníku můžete určit měnu. Nákupní ceníky lze navíc přiřadit ke konkrétnímu dodavateli a ke každému produktu zadat katalogové číslo dodavatele (pro objednání). Zboží je na skladu evidováno v cenách průměrných i FIFO.

V systému můžete určit materiál potřebný pro výrobu produktu. Při výdeji ze skladu můžete díky tomu vydávat celé produkty nebo materiál potřebný na jejich výrobu.

Zboží lze převádět mezi sklady, vydávat přímo na výdejku, nebo prostřednictvím faktury či pokladního dokladu. Zaskladnění i vyskladnění lze provést i bez zadání přesných pořizovacích cen, které je možno dodatečně opravit. Sklad dále eviduje sériová čísla, umožňuje rezervace.

 

 

Modul obsahuje agendy Sklad , Katalog a Skladové doklady.

Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Sklad.