Postup fakturace a vydání zakázky

 

Funkce Vyskladnit Zakázku

V modulu Zakázky je k dispozici funkce Vyskladnit zakázky.

Funkcí v menu Zakázky | Vyskladnit zakázky... se zobrazí seznam zakázek, které mají položku ve stavu Vydat (stejná funkce jako Výdejka k zakázce v modulu Vydané doklady).
Po výběru zakázky nebo zakázek tato funkce zkopíruje položky ve stavu "Vydat" do skladové výdejky a následně změní stav u takové položky zakázky na stav "Vydáno".

Nově pak lze fakturu udělat opět z této zakázky, jak je popsáno níže

Funkce Fakturovat výdejky pak změní stav u související zakázky z "Vydáno" na "OK".

 

Postup fakturace a vydání zakázky

Dosud byla možnost vystavit zakázku, ze zakázky výdejku (agenda Skladové doklady | Výdejka k ..zakázce) a pak fakturovat tyto výdejky (agenda Vydané doklady | Fakturovat výdejky nebo výdejky a vratky).

Tím není možné zohlednit služby ze zakázky na stejnou fakturu, a nebo jen pokud se změní stav zakázky z "OK" na "Fakturovat", pak se faktura vystaví, ale chybí vazba na již vydané zboží na výdejkách.

Je rozšířena možnost použití zakázek:

SITUACE: výdejky se udělají k zakázce, faktury se také budou dělat k zakázce:

Postup:

1. Vydávané položky zakázky uživatel označí do stavu "Vydat" - tím se nabídne položka zakázky ve funkci Výdejka k zakázce (agenda Skladové doklady) nebo funkcí Zakázky | Vyskladnit zakázky.

Po vystavení výdejky bude položka zakázky převedena do stavu "Vydáno".

2. Položky zakázky uživatel nastaví do stavu "Fakturovat" (samozřejmě jen ty, které chce překlopit do faktury) - tím se nabídne položka zakázky k vystavení faktury funkcí Fakturovat zakázky (agenda Zakázky nebo Vydané doklady)

Po vystavení faktury se změní stav "Fakturovat" na "OK" u zakázky a zároveň bude dohledáno, zda byla na položku zakázky vystavena výdejka a u takové položky faktury bude zkopírován i stav podle výdejky a doplněna vazba na konkrétní položku výdejky.

Pokud existuje na položku zakázky i vratka výdejky, zkopíruje se tato vratka také na doklad faktury - s mínusovým množstvím.

Poznámka: Při funkci Vyskladnit zakázku nebo Výdejka k zakázce se vytváří vazba položky výdejky na konkrétní položku zakázky, což má pak vazbu na doplnění ceny při fakturaci konkrétní výdejky a i na dohledání položky výdejky k položce zakázky. Pokud ovšem uživatel pak výdejku kompletně přepíše, zůstane bez vazeb a nebudou správně fungovat změny stavů a dohledání vazeb.
To by se pak dalo řešit jako dosud - oprava stavů zakázky ručně, faktura k výdejce nebo faktura bez vazby.

Pokud se bude vystavovat faktura k výdejce, jako doposud, pak se při stažení výdejky do faktury změní stav u související položky zakázky z "Vydáno" na "OK".