Denní vyměřovací základ při nemoci v prvním měsíci zaměstnání

 

Jak Altus Vario spočítá denní vyměřovací základ (DVZ) pro nemoc, která vznikne v prvním měsíci zaměstnání?

 

Řešení:

Správně po výpočtu mzdy. Jelikož rozhodným obdobím je v takovém případě měsíc nástupu, DVZ se spočítá z vyměřovacího základu dosaženého v prvním měsíci nástupu. Dávky nemocenského pojištění jsou správně. Při zadání nemoci se sice pole Základ nevyplní a zůstane prázdné i po výpočtu mzdy, ale pak se DVZ tiskne na TF (tiskový formulář) DNP.

Výjimka je pouze v případě, kdy se dávka v prvním měsíci zaměstnání nevyplatí (chybí např. "Lístek na peníze").

Potom je třeba v měsíci, kdy se dávka vyplácí (zpravidla následujícím)

  • vyplnit do pole Základ správný DVZ, připadající na první měsíc zaměstnání (naleznete jej v Pracovním poměru na kartě Obecné, v sekci Průměry, pod tlačítkem Pro DNP a vyberete hodnotu z pole Základ na řádku, který v poli Období má stejné číslo jako období, v kterém zaměstnanec nastoupil a onemocněl).