Interní doklad - pro zaúčtování zálohou zcela hrazených faktur

 

Jestliže máte účetnictví nastavené na Daňovou evidenci, pak u faktur zcela uhrazených zálohou následně neproběhne jejich zaúčtování.  Je to způsobeno tím, že nedošlo k platbě faktury a tedy není o čem účtovat.

 

V agendě Interní doklady je položka menu Účtování nehrazené faktury ... . Po spuštění této volby Vario zkontroluje, zda-li existují zálohou uhrazené faktury a vytvoří interní doklad, ve kterém jsou tyto faktury zapsány jako související doklad. Faktury jsou na nulovou částku (nedošlo k žádné platbě). Průvodce zaúčtováním obsahuje funkci, pomocí které tyto nulové řádky spustí korektní rozúčtování faktury, jako kdyby byla zaplacena.

 

Pozor:

  • Pokud potřebujete zrušit řádek interního dokladu, je nutné současně odstranit i vazbu na kartě Doklady -> typ souvisejícího dokladu: Ostatní . Pokud neodstraníte vazbu ručně, faktura se Vám již nenavrhne do dalšího interního dokladu a zůstane nezaúčtovaná.
  • Řádky nepřidávejte ručně - důležitý pro spuštění zaúčtování faktury není Popis, ale Související doklad, který nejste schopni do dokladu ručně vložit.

Poznámka: Byla zvolena metoda generování interního dokladu především z důvodu zachování číselné řady účtovaných dokladů. Pokud bychom účtovali přímo faktury, potom by vznikaly "díry" v účetních dokladech (jedna faktura by byla účtována jako peněžní doklad, jiná účtována přímo).