JCD

 

Přijatý doklad Jednotné celní deklarace (JCD) zaevidujete do Varia v agendě Přijatých dokladů.

 

1. Vytvoříte nový záznam.

Systém zobrazí dialogové okno Doklad.

 

2. Ze seznamu Doklad vyberete druh dokladu JCD.

Poznámka: typ dokladu můžete pro nové záznamy předvolit v Možnostech knihy. V dialogu Možnosti knihy můžete přednastavit všechny potřebné údaje.

 

3. Vyplníte pole na kartě Obecné.

Jak vyplnit doklad se dozvíte v obecné kapitole Dialog Doklad.

Nezapomeňte na následující:

Variabilní symbol: variabilní symbol dokladu; je třeba ho vyplnit pro jeho identifikaci (pro pozdější úhrady dokladu z modulu Banka či Pokladna a párování plateb).

Datum splatnosti: datum splatnosti dokladu, které se nastaví při vystavení příkazu k úhradě platby.

Dodavatel: nastavíte firmu a bankovní spojení na vybranou firmu (pro úhradu dokladu prostřednictvím platebního příkazu). Bankovní spojení můžete zapsat ručně nebo vybrat ze seznamu. Po určení dodavatele se v seznamu Banka zobrazují bankovní spojení, která má firma uvedena v dialogu Firma na kartě Bankovní spojení. Pokud je některé bankovní spojení nastaveno jako výchozí, zobrazí se toto spojení.

 

4. Stiskem kláves Ctrl + Tab přejdete na kartu Položky dokladu.

 

5. V Podformuláři Položky dokladu vyplníte jednotlivé položky dokladu.

U DPH vyplňujte Cenu bez DPH (základ DPH), Sazbu DPH a Částku DPH. Pro každou sazbu na JCD vyplníte jednu položku. Zadáním základu DPH a vybráním zdanitelného plnění budete mít základ DPH z JCD uveden v přiznání k DPH (tiskne se z modulu Účetnictví).

Na kartě Součet je zobrazen součtový řádek položek dokladu. U typu dokladu JCD se zadaný základ DPH neprojeví v celkové částce dokladu. Stejně tak částka Zbývá uhradit bude obsahovat pouze částku DPH (a případně i cla).

 

6. Klepnutím na tlačítko OK dialog Doklad uzavřete.