Kontrola roku

U funkcí zařadit, vyřadit, zaúčtovat technické zhodnocení a zaúčtovat úpravu ceny se kontroluje, zda se liší rok podle data příslušné operace od roku podle aktuálního data. Pokud ano, má uživatel možnost výběru, zda chce doklad vystavit do aktuálního roku nebo roku podle data zařazení, vyřazení, zhodnocení či úpravy ceny.