Správce licencí

 

Pomocí Správce licencí se provádí objednávka licencí a registrace Varia zadáním licenčního čísla. Je zde také možné přidělování licencí jednotlivých modulů konkrétním počítačům.

Po instalaci Varia máte k dispozici nezaregistrovanou verzi.

Každá firma je oprávněna používat nezaregistrované Vario po dobu 30 dní. Nezaregistrované Vario není, kromě data platnosti, nijak omezeno. Můžete testovat libovolný počet záznamů i připojených uživatelů.

Po třiceti dnech po instalaci je potřeba Vario zaregistrovat (například na verzi zdarma) nebo používat s omezením, že vás systém pokaždé informuje o skončení platnosti zkušební verze a s omezením počtu dokladů do 100 (FreeOffice).

Správce licencí zobrazíte výběrem příkazu Nástroje | Doplňky | Správce licencí

Na kartě Obecné jsou zobrazeny základní informace k vaší instalaci systému:

 

  Sériové číslo

  Název firmy (podle registračního formuláře)

  Licenční číslo

  Verze Vario

  Platnost licence od - do

   

Klepnutím na tlačítko Zaregistrovat... zobrazíte průvodce s Registračním formulářem, který vyplníte a odešlete výrobci, který na základě toho přidělí licenční číslo.

Klepnutím na tlačítko Zrušit registraci můžete po zadání bezpečnostního kódu (přiděluje ho výrobce) zrušit registraci systému. Tuto funkci použijete při přemístění dat na jiné místo na disku nebo přeinstalaci HW. 

Na kartě Licence jsou zobrazeny licence jednotlivých počítačů - můžete přepínat mezi zobrazeními: podle počítačů (ke každému počítači je zobrazen seznam modulů, které využívá) nebo podle licencí (ke každé licenci modulu je zobrazen seznam počítačů, které ji využívají).

 

  Klepnutím na tlačítko Přidat licenci můžete přidat licenci vybranému počítači.

  Klepnutím na tlačítko Odebrat licenci můžete odebrat licenci vybranému počítači.

  Klepnutím na tlačítko Počet licencí zobrazíte dialog s přehledem celkového počtu registrovaných a použitých licencí vaší verze systému.

Klepnutím na tlačítko OK dialog uzavřete - potvrdíte tak licenční číslo.