Definované sestavy

 

Slouží k vytváření výstupů z účetní knihy. Předdefinované jsou sestavy pro výkaz Rozvaha 2004 (jak ve zkráceném tak plném rozsahu) a Výkaz zisků a ztrát 2004 (také ve dvou variantách)

Definovanou sestavu zobrazíte výběrem příkazu Účetnictví | Definovaná sestava

 

V záhlaví je uveden název sestavy, a za ním aktuální datum a čas.

Záznamy jsou zobrazeny v tabulce.

Pod názvem sestavy je zobrazen kód vybraného pole tabulky (je použit stejný systém označení polí jako v tabulkovém editoru - např. Excelu - název sloupce + číslo řádku) a v Řádku vzorců definice vzorce pro výpočet hodnoty v tomto poli.

Záznamy můžete zobrazit ve dvou režimech:

a. v režimu definic (vzorců)

nebo

b. režimu hodnot (výpočtů).

Zobrazení řídíte nastavením možnosti Zobrazit jen vzorce.

Při otevření Definované sestavy se zobrazí naposledy otevřená sestava nebo sestava Příklad. V této sestavě jsou zobrazeny příklady vzorců. Jsou vysvětleny základní techniky, jak vytvářet definice pro výpočet vybraných polí.

Podle tohoto návodu můžete vytvořit libovolnou výsledkovou zprávu pro své nadřízené výběrem příkazu Soubor | Nová sestava... a zadáním názvu této sestavy se zobrazí prázdná sestava, kterou můžete nadefinovat podle vlastních požadavků.

Jinou sestavu můžete zobrazit výběrem ze seznamu Sestava: Rozvaha, Rozvaha ve zkráceném rozsahu, Výkaz zisků a ztrát a Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu.

Výše uvedené sestavy jsou definované v souladu s požadavky MF ČR. Tyto sestavy můžete upravit (definice pro výpočet jednotlivých polí) podle vašeho aktuálně používaného účetního rozvrhu. Pokud používáte odlišnou analytiku, definice zkontrolujte a popřípadě je upravte.

Minulé období můžete nastavit do sloupce Minulé období - ovšem pro Pasiva je potřeba toto zadat do sloupce E "Korekce" - jen tak se výsledky vytisknou správně do formuláře.

Pokud jsou definice sestav v pořádku, můžete je vytisknout s oficiální hlavičkou prostřednictvím odpovídajících tiskových formulářů z dialogu Tisk. Změny, které provedete v definicích sestav jsou respektovány při tisku příslušného výkazu.

 

Upravení definované sestavy

Sestavy upravujte v režimu definic (pole Zobrazit jen vzorce je zaškrtnuté).

Upravení vzorce:

1. Vyberte pole, které chcete upravit

 

2. Vzorec upravte

buď

Přímo v poli

nebo

V řádku vzorců (v záhlaví sestavy - vedle kódu pole

3. Vzorec uložte (přechodem na jiné pole klávesou Tab)

Při uložení a tisku této sestavy postupujete stejně jako při práci s obyčejnou sestavou. Můžete si nechat vytisknout i definici sestavy (pokud necháte zaškrtnuté pole Zobrazit jen vzorce).