Tiskové výstupy agendy Adresář

 

Agenda Adresář má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové formuláře

 

Doklady firem

Slouží k přehlednému vytištění dokladů firem typ dokladů můžete upřesnit v dialogu Tisk výběrem ze seznamu Možnosti.

Obálka

Tiskový formulář Obálka slouží pro tisk adres přímo na obálku. Před samotným tiskem máte možnost zadat doplňující informace (záhlaví obálky, poznámky, zpáteční adresu, způsob odeslání apod.) a vybrat si formát obálky.

Osobní údaje

Tiskový formulář Osobní údaje slouží k přehlednému vytištění základních údajů o kontaktní osobě firmy.

Seznam pošty

Je určen pro vytištění seznamu zásilek podávaných na poště hromadného podacího lístku. Pracovnice vám ke každé zásilce doplní Podací číslo zásilky a její výplatné. Slouží jako potvrzení o podání doporučených zásilek.

Pokud rozesíláte více dopisů (např. při použití funkce Hromadná korespondence), nemusíte vyplňovat podací lístky pro každou zásilku, ale můžete si adresy firem vytisknout na hromadném podacím lístku (při tisku tiskového formuláře Seznam pošty můžete nastavit volbu Rozsah tisku na: Podle filtru tabulky).

Štítky

Pomocí tiskového formuláře Štítky můžete adresy firem vytisknout přímo na štítky.

Telefonní seznam firem

Slouží k přehlednému vytištění telefonního a faxového spojení na firmy v Adresáři.

Telefonní seznam osob

Slouží k přehlednému vytištění telefonního, faxového a e-mailového spojení na osoby z Adresáře. Pokud není u firmy uvedena žádná kontaktní osoba, zobrazí se tato firma na začátku telefonního seznamu pod heslem ? (pokud tomu chcete zamezit, vytvořte si v tabulce filtr, který vám vybere jen firmy s osobami = Jméno osoby ...Is not null...je neprázdné).

  

Tiskové sestavy

 

Bankovní spojení

Bankovní spojení firem

Deník událostí

Zobrazuje seznam událostí zaznamenaných do deníku v Adresáři. Můžete např. zjistit celkovou dobu spotřebovanou na telefonní hovory nebo servisní zásahy podklady pro fakturaci.

Firmy

Zobrazuje seznam firem bez osob. Tuto sestavu použijete pro získání seznamu firem bez duplicitních záznamů (v tabulce agendy jsou firmy s více osobami duplikovány).

Firmy a doklady

Přehled firem a jejich dokladů (dokladů, na kterých tyto firmy figurují - příjemky, výdejky, faktury atd.) můžete zobrazit jak všechny informace o firmách, tak i o jednotlivých dokladech (datum splatnosti, celková částka dokladu, kolik je již uhrazeno, kolik zbývá uhradit atd.). Tuto sestavu budete pravděpodobně nejčastěji používat pro zobrazení dokladů aktuální firmy (rozsah tisku: Aktuální záznam).

Firmy a doklady po položkách

Přehled firem a jejich dokladů s pohledem na položky (dokladů, na kterých tyto firmy figurují - příjemky, výdejky, faktury atd.) můžete zobrazit jak všechny informace o firmách, tak i o jednotlivých dokladech (datum splatnosti, celková částka dokladu, kolik je již uhrazeno, kolik zbývá uhradit atd.) a položkách. Pomocí této manažerské sestavy můžete lehce zjistit, které produkty firma odebírá, kdy naposledy a za kolik.

Měsíční přehled prodeje

Celkový počet vydaných faktur podle firmy a roku

Osoby

Zobrazuje přehled kontaktních osob můžete zobrazit veškeré informace o kontaktních osobách jednotlivých firem (i informace o těchto firmách).

Součet pokladních dokladů

Sestava zobrazuje součet za pokladní doklady vystavené pro firmy z adresáře. Doklady jsou rozdělené podle typů: PP pokladní příjmové a PV pokladní výdajové seskupené pro firmu a každý rok zvlášť.

Součet přijatých faktur

Sestava zobrazuje součet za přijaté faktury firem z adresáře. Doklady jsou seskupené pro firmu a každý rok zvlášť.

Součet vydaných faktur

Sestava zobrazuje součet za vydané faktury firmám z adresáře. Doklady jsou seskupené pro firmu a každý rok zvlášť.