Doporučení pro práci s agendou Přijaté doklady

V možnostech agendy Přijaté doklady zaškrtněte volbu "Kontrolovat duplicitní zadání VS přijatých dokladů".

TIP: Platba zálohových faktur v Daňové evidenci