Jak nadefinovat odpisové sazby

 

Odpisové sazby

Slouží k zadání odpisových sazeb pro výpočet daňových odpisů. V dialogu můžete určit dobu odpisu, sazbu pro první a další roky odpisování, sazbu zvýšené vstupní ceny. Zobrazíte ho výběrem příkazu Evidence majetku | Odpisové sazby.

Na kartě Rovnoměrný můžete zadat sazby rovnoměrného odpisu v procentech. Na kartě Zrychlený můžete určit sazby zrychleného odpisu v procentech.

Klepnutím na tlačítko OK dialog uzavřete.

Jak nadefinujete jednotlivé sazby?

Úprava existujících sazeb:

1. V podformuláři provedete úpravu záznamu

Význam jednotlivých polí:

Skupina - číslo skupiny

Doba odpisu - doba odpisu odpisové skupiny v rocích.

Sazby rovnoměrného odpisu resp. Koeficienty zrychleného odpisu:

Pro 1. rok - sazba odpisu (resp. koeficient zrychleného odpisu) pro první rok odpisování.

Další roky - sazba odpisu (resp. koeficient zrychleného odpisu) pro další roky odpisování.

Zvýšená vstupní cena - sazba odpisu (resp. koeficient zrychleného odpisu) pro zvýšenou vstupní cenu.

2. záznam uložíte (např. přechodem na další záznam klávesou width="21")

Vložení nové sazby:

1. V podformuláři založíte nový záznam

2. Zadáte hodnoty do jednotlivých polí (viz. výše)

3. Záznam uložíte (např. přechodem na další záznam klávesou width="21")