Obecné informace o agendě Katalog

 

Slouží pro evidenci produktů:

 

  • zboží, se kterým obchodujete a manipulujete s ním na skladě

     

  • materiálu, se kterým pohybujete na skladě

     

  • služeb, které poskytujete.

     

Ke každé položce katalogu můžete vést její prodejní a nákupní ceny podle různých ceníků. V katalogu můžete definovat i z jakých částí se produkt skládá (počítače, stavebnicový nábytek) a v případě potřeby produkt na fakturu rozepsat po částech nebo ho ze skladu vydávat po částech.

Položku, která není zapsána v katalogu, nelze přijmout na sklad. Každou položku katalogu lze zaskladnit i na několik skladů současně, ale v katalogu je uvedena pouze jednou.

Stejně jako jinde v systému VARIO, můžete vést libovolný počet katalogů rozčlenit položky do více katalogů. Členění do více katalogů lze doporučit u velmi rozsáhlých skladů, nebo se hodí po delším čase používání, kdy můžete chtít odsunout staré, již nepoužívané položky.

Katalog zobrazíte výběrem příkazu Katalog z nabídky agendy (třetí menu).

V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Produkt. V tabulce agendy můžete pouze záznamy (produkty), které nejsou vedeny na skladě (nejsou žádné pohyby tohoto produktu v systému - neexistuje skladová karta produktu).

Poznámka: katalog můžete používat i pro evidenci produktů, které nedáváte na sklad - např. služeb (zajištění dopravy, výjezdu servisního technika, školení apod.), ušetříte si tak práci při vyplňování dokladů - jednoduše je můžete vybírat ze seznamu, nemusíte je stále vypisovat ručně. Navíc v katalogu můžete definovat i jejich sazbu DPH, předkontace a ceny.

 

Množství materiálu

Nové informační okno zobrazuje stav materiálu k produktu a množství výrobků, které je možné z daného množství vyrobit. Informace se zobrazí tlačítkem Sklad? na kartě Ostatní detailu produktu (je-li zobrazen materiál) a v seznamu materiálu u položky dokladu.