Odúčtování dokladů

 

 

Odúčtování jednoho účetního dokladu

Doklad, který chcete v účetním deníku odúčtovat, ozanačte kursorem myši a otevřete ho přes menu Soubor - Otevřít nebo přes dvojité poklepání na políčko číslo dokladu. V detailu účetního záznamu je v panelu Nástrojů tlačítko Odstranění záznamu (červený křížek). Stiskem tohto tlačítka odúčtujete účetní záznam.

Při odúčtování účetního záznamu musí zůstat doklad v prvotní evidenci např. přijatá faktura jako nazaúčtovaná, abyste ji mohli opravit a znovu zaúčtovat.

 

Poznámka: pokud v panelu nástrojů je tlačítko Odstranění záznamu prosvíceno šedě místo červeně, nemá uživatel oprávnění odúčtovávat doklady z účetního deníku. Zkontrolujte si nastavená oprávnění.

 

Odúčtování více účetních dokladů

 

Doklady, které chcete odúčtovat si vyfiltrujte podle čísla dokladu, podle konta apod. z účetního deníku. Pokud máte zapnutý filtr použijte menu Účetnictví - Odúčtování/mazání deníku. Všechny záznamy, které vidíte na obrazovce budou z účetního deníku smazány. Prvotní doklady musí zůstat jako nezaúčtované, pokud je chcete po úpravě dokladů znovu zaúčtovat.

Varování: funkci Odúčtování/mazání deníku nepoužívejte, pokud nemáte zapnutý filtr. V tomto případě se Vám odstraní všechny doklady z účetního deníku, které vidíte na obrazovce.

Poznámka: jesliže při odúčtování dokladů jste omylem zapomněli označit prvotní doklad jako nezaúčtovaný použijte k odúčtování tohoto dokladu menu Účetnictví - Zaúčtování dokladů - v I. kroku stiskněte tlačítko Kontrola zaúčtováno. Zde je možné zrušit stav Zaúčtováno u dokladů, které nejsou zaúčtovány v účetnictví.