Exporty

 

Altus Vario nabízí možnost exportovat data z Varia v různých formátech - jako mdb soubor sloužící pro načtení dat do pobočky (EXPORT DAT VARIA - Správce výměny dat) nebo jako dopis v MS WORDU (přetáhnou se údaje o adrese, případně další volitelné), export do MS EXCELU nebo jako e-mailová zpráva.
Pro zaručení funkčnosti je nutné, aby uživatel měl nainstalován kancelářský balíku OFFICE 97/2000/XP/2007 firmy Microsoft.

Poznámka:
Altus VARIO lze používat součastně s Office 2007. Pro správnou funkci exportu (Publikovat v dokumentu Microsoft Office Word, Analyzovat v sešitu Microsoft Office Excel) je potřeba nejprve nainstalovat Microsoft Office 2007 a potom Altus VARIO. Tím se vytvoří v registru správné instrukce pro export dat (klíče Clipboard Formats a Report Formats).

Funkci najdete v menu Soubor | Export dat

Nabízí přehled definovaných exportů pro danou agendu (exporty lze definovat i uživatelsky případně od výrobce) s možností uložit export do souboru nebo rovnou jako přílohu e-mailu. Průvodce exportem dat exportuje k produktům s určenou skupinou také příslušný záznam.

 

Exporty jsou přístupné i z detailu záznamu


Kromě tlačítek Tisk a Náhled je nyní na panelu nástrojů detailu záznamu také tlačítko Export / Odeslat. Slouží ke generování exportů přímo nad detailem záznamu. Díky tomu lze například přímo z faktury odeslat e-mail* s přiloženou fakturou v HTML. Nebo lze odesílat dopisy založené na různých šablonách přímo z detailu firmy.

Exportu je možné využít (po nastavení - v menu Soubor | Export - tlačítko Možnosti vybraného exportu) i na kartě Dokumetny k připojení ke konkrétnímu dokladu.

Filtr v průvodci exportem dat lze nastavit nejen pro doklady, ale i pro ostatní agendy. Pokud se exportují záznamy z jedné agendy, bude filtr použit pro tuto agendu. Pokud se exportují záznamy z více agend, bude filtr použit pouze pro doklady.

Nastavení Exportu také umožňuje zaznamenat export také do deníku událostí k tomu dokumentu.

 

Odesílání e-mailů

 

Při problémech s odesláním e-mailu lze nyní na stanici nastavit metodu, kterou se má e-mail odeslat. Toto nastavení se týká:

  • Odeslání výsledku exportu (Soubor / Export dat...)
  • Vytvoření e-mailu z detailu firmy
  • Hromadného e-mailu z modulu Adresář
  • Odeslání upomínek v modulu Vydané doklady

Ostatní odesílání e-mailů (například odeslání tiskového výstupu v zobrazení náhledu před tiskem) je řízeno funkcemi MS Office a nastavení na ně nemá vliv.

 

Nastavení metody odeslání

 

Pomocí příkazu menu Soubor | Export dat otevřete dialogové okno Export. Klepnutím na tlačítko Možnosti e-mailu otevřete okno pro nastavení metody odeslání a testování odesílání. Na první kartě vyberete metodu (doporučujeme poslední volbu a explicitně určit, který program chcete použít) a na druhé kartě můžete vyzkoušet její funkčnost. Zvolenou metodu uložíte tlačítkem OK.

 

Řešení potíží


Spolehlivost odesílání e-mailů z Varia závisí na nainstalovaných e-maliových klientech (zejména na tom, který je nastaven jako výchozí - toto nastavení je záležitostí Windows). V důsledku nesourodých rozhraní e-mailových programů a k omezením plynoucím z ochrany proti virům využívajícím k šíření e-mail, je nesnadné nalézt univerzální spolehlivé řešení. V případě potíží je potřeba nastavit v možnostech internetu jako výchozí e-mailový klient, který používáte pro běžnou práci, ověřit jeho spolupráci s externími programy například odesíláním přílohy z místní nabídky průzkumníka Windows a potom experimentovat s výše uvedenými metodami odesílání ve Variu.