Dialog Katalog a Sklad

 

Tento dialog umožňuje více způsobů zadávání jednotlivých položek dokladu - výběr z katalogu či skladu, výběr podle jiného klíče než Produkt (např. popis, EAN kód, katalogové číslo apod.), načítání produktů on-line čtečkou.

Dialog zobrazíte výběrem příkazu Katalog a sklad… z místní nabídky pro podformulář Položky dokladu nebo stiskem kombinace kláves Ctrl + "K" na poli Produkt.

S dialogem pracujete tak, že si ukládáte produkty před jejich vložením na doklad do spodní tabulky dialogu. Můžete využít různých klávesových zkratek a vyhledávání (popsané níže). Po odsouhlasení tabulky (klávesou DEL z ní můžete produkty odstraňovat) potvrdíte přenos na doklad (tlačítkem OK).

 

Výběr produktů je možný jak z tabulky, tak ze seznamu nebo čtečkou čárových kódů.

 

Karta Tabulka

V dialogovém okně pro vkládání produktů do dokladu umožňuje použít pro výběr stromovou kategorii produktů. V tabulce je možné zobrazit produkty z katalogu, skladu a ceníku. Produkty v tabulce lze omezit výběrem kategorie ze stromu kategorií. V přehledové tabulce můžete i filtrovat nebo řadit.

Pokud nastavíte kurzor do prvního pole v tabulce s produkty (standardně se na něj dostanete stiskem kláves Ctrl + Šipka UP), můžete produkt vyhledat i stiskem počátečních znaků identifikátoru. Toto vyhledávání ale funguje jen směrem vpřed – proto je vždy zapotřebí kursor přesunout na začátek.

 

Karta Kód

Při vyplňování položek dokladu zvolíte, zda chcete vybírat dle Produktu, Popisu, Katalogového čísla, Čárového kódu nebo zadávat produkt on-line čtečkou. Vepsáním nebo výběrem zvolíte konkrétní položku. Určíte počet kusů, vyberete sklad, který se má vložit do příslušného dokladu, pomocí klávesových zkratek nebo pomocí myši.

Volbu Zadání čtečkou:

Po identifikaci položky čtečkou zadáte požadovaný počet kusů. V dialogu je možno nastavit výchozí sklad, kterého se bude pohyb týkat.

Pokud budete postupně načítat více stejných položek, bude se v jednom řádku navyšovat množství.

Produkty se nevkládají přímo do dokladu, ale do seznamu. V seznamu lze změnit množství, sklad a přepnout vložení produktu nebo materiálu. Teprve po potvrzení celého dialogu se produkty vloží do dokladu.

 

On-line čtečka čárových kódů

Pomocí dialogu Katalog a sklad lze zadávat do dokladu položky i pomocí čtečky čárových kódů (on-line propojení).

Pokud uživatel načte do pole čárový kód, pak se položka dohledá. Pokud jí systém nenalezne, Vario nenalezení produktu oznámí zvukem "Výstraha".

 

Klávesové zkratky

(výběr zkratek z dialogu Katalog a sklad)

Aktuální záznam je označen šipkou, lze také vybrat z tabulky více záznamů:

(1) kursorovými klávesami Up a Down za současného držení klávesy Shift (nezáleží na tom v jakém sloupci provedete výběr)

(2) tažením myši přes volič záznamů

(3) klepnutím myši na volič záznamů + Shift

(4) všechny produkty se vyberou stiskem Ctrl+A

Vybrané produkty se vloží stiskem klávesy Enter.

Enter – vložení produktů z tabulky do seznamu

ALT + M – množství

+ - úprava množství

ALT + S – seznam skladů

ATL + O – potvrzení OK

ALT + A –vložit materiál (pokud je u výrobku definován)

TIP: Chcete-li vložit všechny (případně všechny vyfiltrované) záznamy z tabulky: Klávesovou zkratkou Ctrl+A vyberte všechny záznamy (select All) a stiskněte Enter.