Vyhledávání

 

Při manipulaci s databází zpravidla pracujete jen s jedním - aktuálním - záznamem, například s adresou jedné firmy nebo s určitou fakturou. Pokud znáte hodnotu nebo část hodnoty pole požadovaného záznamu, můžete záznam vyhledat pomocí funkce Najít. (Klávesová zkratka CTRL + F)

Funkce Najít se používá zejména v případě rozsáhlých databází.

 

Jak vyhledat záznam, který obsahuje hledanou položku?

 

1. klepněte na pole, ve kterém chcete vyhledávat (umístěte do něj kurzor)

2. V menu Úpravy klepněte na tlačítko Najít Najít nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+F

3. V zobrazeném okně vyplňte hodnotu (např. text, číslo), kterou chcete vyhledat v každém záznamu, v němž se vyskytuje

4. Nastavte další parametry prohledávání (viz obr.)

5. Klepněte na tlačítko Najít další - hledaný záznam se stane aktuálním; klepnutím na tlačítko Najít další bude nalezen každý další záznam, který splňuje zadané podmínky

Poznámka: pokud zadaná hodnota nebude nalezena, záznam v databázi není a zobrazí se hláška programu.

6. po nalezení požadovaného záznamu klepněte na tlačítko Storno nebo křížek v pravém horním rohu dialogového okna (nebo můžete se změnou parametrů pokračovat ve vyhledávání)

 

 Dialog Najít a nahradit

TIP: Pro hledání záznamů je také vhodná funkce Najít záznam

Hromadně aktualizovat vybrané údaje nabízí funkce Nahradit

Vyhledávání dokladů v tabulce agendy není bohužel vhodné přímým zápisem hodnoty do pole, pokud máte data na SQL serveru.