Úkoly

 

Dobrým pomocníkem při vaší práci se stane funkce Úkoly.

Při přihlášení do Varia pod uživatelským jménem se zobrazí vždy okno se seznamem nesplněných úkolů tohoto uživatele.

V seznamu úkolů se zobrazují standardně úkoly, které má plnit uživatel, který je přihlášen do systému = pohled na nesplněné "MOJE úkoly".

Přes pravé tlačítko myši (místní nabídka na seznamu úkolů) je možné přepnout zobrazení na: "Mnou zadané úkoly" = úkoly, které zapsal uživatel přihlášený do systému a delegoval je jinému uživateli. Také je v místní nabídce možnost přepnout na "Všechny" úkoly pro získání historie úkolů - včetně již splněných.

Seznam úkolů je možné (z místní nabídky) filtrovat (podle textu úkolu) a také tisknout v přehledu.

Detail úkolu zobrazíte poklepáním.

Nový úkol zadáte poklepáním na prázdný řádek nebo řádek s textem <Nový úkol>.

V okně detailu úkolu má uživatel možnost zadávat úkoly, které je potřeba udělat (např. doplnit nákupní cenu k produktu, vystavit dobropis k faktuře apod.), určit uživatele, který by měl tento úkol splnit, nastavit připomenutí a popřípadě označit úkol jako splněný.

Můžete také svázat zápis úkolu s konkrétním záznamem - připojit záznam k úkolu. Pak si uživatel nemusí otevírat pro úpravu dokladu konkrétní agendu, ale přímo přes tlačítko Otevřít doklad otevře jeho detail. Záznam připojíte klepnutím na tlačítko Najít záznam, kde ho můžete přes různá kritéria vyhledat.


Popis dialogu

(význam polí je podobný jako v programu MS Outlook)


Popis - stručný popis úkolu (tento text se zobrazuje v seznamu)
Zadal - uživatel, který úkol vytvořil (systémový zápis, nelze měnit)
Referent - uživatel, kterému se bude úkol zobrazovat ke splnění
Datum Zadání - datum zadání (systémový zápis, nelze měnit, přenáší se sem aktuální datum na PC)
Splnit úkol do - informace pro uživatele, který má úkol plnit
Priorita - v případě více úkolů je možné určovat prioritu plnění
Stav - v jakém stavu je úkol (Nezahájeno, Odloženo, Probíhá, Čeká se na dalšího, Dokončeno)
Datum dokončení - kdy byl úkol splněn
Hotovo - kolik % z úkolu je již splněno (pole Stav a Datum dokončení a Hotovo jsou navzájem propojená pole, změnou jednoho můžete ovlivnit hodnoty v ostatních: nastavením stavu Dokončeno se nastaví Datum=aktuální, Hotovo=100%; změnou procenta lze docílit Stav: Nezahájeno -> Probíhá -> Dokončeno)
Agenda - agenda, ve které je připojený záznam uložen (aby šel záznam otevřít z detailu úkolu, je potřeba nejdříve určit agendu, ve které záznam je - to docílíte vyhledáním záznamu přes tlačítko Najít záznam)
Záznam - identifikátor záznamu (Číslo dokladu, Produkt, identifikátor Firmy nebo Karty majetku)
Připomenutí - kdy se má úkol připomenout.
Poznámka - detailní popis úkolu nebo poznámky k plnění úkolu (průběh)
Kategorie - možnost kategorizace úkolů
Soukromé - nastavení, zda se jedná o soukromý úkol či veřejný.

Úkoly zobrazíte kdykoliv během vaší práce se systémem výběrem příkazu Zobrazit | Úkoly....

Tento dialog slouží pro interní potřeby uživatelů. Systém sám do tohoto dialogu může zapisovat, co je třeba nastavit či doplnit (například pokud nedoplníte cenu produktu na příjemce do skladu, zapíše jako úkol: Doplnit cenu u produktu X na příjemce SP1998001).