Obecné informace o modulu Mzdy

 

Modul Mzdy slouží k personální evidenci pracovníků firmy a ke zpracování mzdové agendy. 

Modul umožňuje zpracování měsíčních a časových mezd pro malé i velké organizace včetně výpočtu náhrady při dočasné pracovní neschopnosti, event. dávek nemocenského pojištění přecházejících z roku 2008. 

Pro každého pracovníka je možné vytvořit neomezený počet pracovních poměrů. Výpočet mezd je řízen pomocí uživatelsky nastavitelných a rozšířitelných mzdových složek. Mzdové složky pro měsíční zpracování se vytvářejí automaticky podle nastavení výchozích složek. 

Přímo z modulu Mzdy je možné vytvořit interní doklad pro zaúčtování mezd, výdajový pokladní doklad pro mzdy vyplácené v hotovosti a platební příkaz pro úhradu odvodů a mezd, a to včetně zobrazení vytvořených dokladů.

Modul je rozdělen na agendy:

Personalistika - evidence pracovníků a jejich pracovních poměrů

Mzdy - zpracování mezd a nastavení mzdové agendy

 

Modul obsahuje agendu Personalistika a Mzdy.

Výchozím oknem modulu jsou Mzdy.