Uhrazení dokladu

 

V modulu Vydané doklady jsou čtyři funkce pro úhradu faktur:

 

 • vystavení příjmového pokladního dokladu (pro dobropisy: Vystavení výdajového pokladního dokladu)

   

 • vyrovnání proti závazkům

   

 • vystavení inkasního příkazu (pro dobropisy: Vystavení příkazu k úhradě)

  nebo

   

 • přímé zadání uhrazené částky, pokud nepoužíváte modul Banka či Pokladna.