Průměry PPÚ a DNP

 

Průměry PPÚ - operace při zavedení systému

 

Kvůli správnému výpočtu náhrad v prvním čtvrtletí zpracovávaného období je nutno zadat u všech pracovních poměrů průměrný hodinový výdělek. Tento údaj je třeba získat z předchozího systému, ve kterém se mzdy zpracovávaly.

Údaje se pak zadávají přes Hromadné zadání v agendě Mzdy. Ještě před zadáním údajů je třeba uzavřít poslední období předcházející období prvního ostrého zpracování.

 

Příklad

Jedná se třeba o prosinec 2009 kdy jsou poprvé zpracovávané mzdy za leden 2010. V agendě Mzdy spusťte funkci Uzávěrka (přes menu Mzdy | Uzávěrka). Uzavření období zjistíte, když ve stejném období otevřete dialog Nastavení a na kartě Obecné bude v poli Stav období Zavřené. Po zadání průměrů se už nesmí Uzávěrka pouštět, protože by hodnoty vymazala.

Poté v agendě Mzdy spusťte přes menu Mzdy | Hromadné zadávání | Průměry | Průměry PPÚ

  • spusťte dialog a doplňte údaje do polí Typ průměru, Rok a Čtvrtletí.
  • ve sloupci Pracovní poměr vyberte zaměstnance
  • vyplňte do sloupce Průměr průměrný hodinový výdělek vypočtený z předchozího čtvrtletí

 

Dialog Hromadné zadávání / Průměry PPÚ

 

Postupně vyplňte všechny zaměstnance.

Dialog potvrďte tlačítkem OK.

 

Průměry DNP – operace při zavedení systému

 

Kvůli správnému výpočtu denního vyměřovacího základu je nutno zadat vyměřovací základy a dny omluvené absence za posledních 12 kalendářních měsíců před prvním ostrým zpracováním. Firmy zpracovávající mzdy v systému Altus Vario od roku 2009 a později však musí k některým zaměstnancům doplnit vyměřovací základy a dny omluvené absence za období delší než 12 kalendářních měsíců, a to v případech, kdy není v předchozích 12-ti kal.měsících žádný vyměřovací základ nebo jsou všechny dny vyloučené, protože rozhodné období se pak posunuje.

Příklad

Při zavedení systému od 1. 1. 2010 to bude leden – prosinec 2009.

K tomu použijte funkci Hromadné zadávání v agendě Mzdy v období předcházejícím ostrému zpracování (dle příkladu to bude prosinec 2007).

Spusťte přes menu Mzdy | Hromadné zadávání | Průměry | Průměry DNP

 

  • vyberte pracovníka v poli Pracovní poměr
  • v levé části použijte tlačítko Generovat období základu. Vytvoří se 12 řádků s příslušnými měsíci, kde je nutno do sloupce Částka ručně vyplnit  denní vyměřovací základy
  • pokud měl zaměstnanec v předchozích 12. měsících nějakou absenci, v pravé části použijte tlačítko Generovat období absence a opět se vytvoří 12 řádků
  • do příslušných řádků zapište číselné údaje, které znamenají kalendářní dny absence v měsíci. Ostatní řádky mohou zůstat nulové a nemusí se odstraňovat

 

Dialog Hromadné zadávání / Průměry DNP

 

Pokud potřebujete přidat další řádky, tak můžete pokračovat na dalším řádku, ale ty už nejdou automaticky vytvořit na celé období, musí se doplňovat jednotlivě. Doplnění provedete jak ve sloupci Vyměřovací základy, tak Omluvená absence (zde stačí doplnit pouze měsíce, v kterých se vyloučené dny podle § 18 odst.8 zákona 187/2006 Sb. vykytovaly).

 

 

Při nemoci zaměstnance v prvním zpracovávaném období je třeba zadat pravděpodobný VZ přímo v tisku TF Příloha k žádosti o ND. Návod na tisk uvedeného TF naleznete v dokumentu TF Příloha k žádosti o nemocenské dávky.

Pokud z časových důvodů není možné zadat VZ a absence u všech zaměstnanců, lze je pak doplňovat v průběhu roku u těch, kteří budou mít pracovní neschopnost. V takovém případě se v předcházejícím období, než je začátek neschopnosti, zadávají VZ a absence přes Hromadné zadávání stejně jako je uvedeno výše. Avšak s tím rozdílem, že se údaje nepíší do měsíců, za které již byly mzdy zpracovávány.

 

Modelová situace

Zaměstnanec má pracovní neschopnost od 16. 4. 2008.

Údaje zadávejte od období březen 2007.

Systém vygeneruje období duben 2007 – březen 2008.

Údaje však vyplníte jen za duben – prosinec 2007, protože měsíce leden – březen 2008 jsou již zpracované (v našem příkladu VZ 30 000 měsíčně bez omluvené absence).

Dialog Hromadné zadávání / Průměry DNP

 

 

 


 

DNP = dávky nemocenského pojištění

VZ = vyměřovací základ