Vystavení faktury na základě jiného dokladu

 

Modul Přijaté doklady umožňuje vystavovat faktury na základě připravených příjemek a vystavených objednávek. Zboží můžete pak zaskladnit přímo z faktury.

Jak vyfakturovat příjemky či objednávky?

1. Z nabídky vyberete příkaz Přijaté doklady | Fakturovat | Příjemky (popř. Objednávky)

Systém zobrazí dialogové okno se seznamem vystavených dokladů:

Seznam všech příjemek, které nebyly fakturovány

nebo

Seznam všech objednávek, u kterých je Stav jedné nebo více položek: Objednat

2. Ze seznamu vyberete jeden nebo více dokladů, které chcete fakturovat a dialog uzavřete.

Pokud potvrdíte výběr, systém provede následující:

1. Vystaví nový doklad Faktura do aktuální knihy

2. Vyplní obchodní údaje firmy (Název, Adresa firmy, IČO atd.)

Poznámka: pokud jste vybrali pouze jeden doklad, vyplní se obchodní údaje na fakturu podle vybraného dokladu; pokud jste vybrali více dokladů, pak se obchodní údaje nastaví podle dokladu, který byl uveden jako poslední v seznamu vybraných dokladů.

3. Vyplní další údaje:

Příjemky:

Do Podformuláře Položky dokladu vloží všechny položky všech vybraných dokladů (stav jednotlivých položek se nastaví podle souvisejících příjemek: Zaskladněno: OK či Nezaskladněno: Přijímá se)

Objednávky:

Do Podformuláře Položky dokladu vloží všechny položky vybraných objednávek, které mají v poli Stav uvedeno: Objednat, na faktuře se tato hodnota změní na: Přijímá se (pokud je určen konkrétní produkt a sklad)..

4. Zobrazí vystavenou fakturu pro doplnění některých údajů a případné zaskladnění produktů na sklad.

Seznam příjemek (resp. objednávek), které souvisejí s vybranou fakturou můžete zobrazit v dialogu Související doklady - souvislost Sklad (resp. Zakázky).

 

Vedlejší náklady a fakturace příjemky

Při fakturaci příjemky se vedlejší náklady zadané na příjemce odečtou od ceny produktu.

 

Navazující téma: Příjem na sklad a doplněk Fakturace příjemek